Afbeelding

Sluitende begroting voor de gemeente Krimpenerwaard

Algemeen

Cees Reichard

Geen bezuinigingen en het voorzieningenniveau blijft op peil

Het college B&W van de gemeente Krimpenerwaard heeft de gemeenteraad een sluitende begroting met een klein overschot aangeboden. De woonlasten voor 2024 worden alleen aangepast aan de inflatie. Met deze begroting blijft het voorzieningenniveau op peil en wordt een invulling gegeven aan de ambities uit het collegeprogramma ‘Vitaal Vooruit’. Dit valt op te maken uit de meerjarenbegroting 2024-2027.

Grote maatschappelijke opgaven hebben veel invloed op het beleid en de financiën van de gemeente. Wethouder Pascal van der Hek (VGBK) is dan ook blij dat ondanks al deze problemen het weer gelukt is een sluitende begroting te kunnen aanbieden zonder te hoeven bezuinigen, met een positief saldo in 2024 en 2025.

In 2024 worden de gemeentelijke heffingen, zoals de opbrengst OZB en de toeristenbelasting, aangepast aan de inflatie. Dit is 6,2%. De afvalstoffenheffing stijgt meer. Dit komt doordat papier minder opbrengt en de verwerkingskosten hoger zijn. De rioolheffing blijft gelijk aan het tarief van 2023. Hierdoor blijven de woonlasten relatief laag ten opzichte van de omliggende gemeenten en het landelijke gemiddelde.

Financiën onder druk

Van der Hek: “We hebben de ambities uit het collegeprogramma vertaald in de begroting. Wel is in toekomstige jaren sprake van toenemende onzekerheid en staan de financiën daardoor onder druk. Komende jaren komt er een flinke financiële uitdaging op ons af. Daar gaan we mee aan de slag. In 2024 sluit de begroting met een overschot van 230.000 euro. Dit saldo wordt toegevoegd aan de reserve Begrotingstekorten. Zo blijft het beschikbaar om toekomstige tekorten op te kunnen vangen.”

Tekorten

Vanaf 2026 zullen volgens van der Hek de tekorten op begrotingbasis oplopen naar ongeveer 12 miljoen euro. In lijn met de oproep van de VNG is ervoor gekozen om de tekorten in volle omvang te presenteren en er nog geen aanvullende dekking tegenover te zetten. De komende periode wil hij in aanloop naar de kadernota 2025 zich buigen over de vraag hoe dit op te lossen.

Op dinsdag 7 november behandelt de raad vanaf 19.00 uur in het gemeentekantoor in Lekkerkerk de begroting.

Afbeelding
Een Luisterend Oor 3 uur geleden
Afbeelding
Kerst met de kerstman en -mutsen 5 uur geleden
Afbeelding
Alzheimer Café regio Woerden 10 uur geleden
Afbeelding
Curlingseizoen van start in Montfoort 9 dec., 19:00
Afbeelding
Belangrijke stap voor dierenwelzijn 9 dec., 17:00
Afbeelding
Wereldlichtjesdag Montfoort 9 dec., 12:00
Afbeelding
Bestemmingsplan 'De Bleek' waarschijnlijk in de loop van 2025 van start 8 dec., 18:00
Afbeelding
De gezonken pont van Hekendorp 8 dec., 17:00