Afbeelding
Johnny Greig

Taal is de sleutel die iedereen gegund is

Algemeen

Taal is de sleutel tot succes op school, op de arbeidsmarkt en voor een goede participatie in de maatschappij. Taalvisite biedt deze sleutel. Taalvisite is een succesvol gebleken samenwerking tussen de bibliotheek, scholen, peuterspeelzalen en vrijwilligers om taalachterstand bij kinderen te verkleinen en het leesplezier te vergroten.

Met Taalvisite helpt nu ook de bibliotheek in Oudewater kinderen van 3 tot 12 jaar met een taalachterstand om deze te verkleinen en zo hun wereld en hun kansen te vergroten. Taalvisitevrijwilligers gaan bij een gezin ‘op visite’; zij lezen de kinderen voor, spelen taalspelletjes met hen en kletsen samen. Ouders doen voor zover mogelijk actief mee op hun eigen niveau. Ook wanneer de ouder de Nederlandse taal niet goed beheerst kan het met taalspelletjes meedoen. De vrijwilliger geeft ouders tips en stimuleert om elke dag even met taal bezig te zijn.

De Bibliotheek Het Groene Hart heeft bibliotheken op meerdere locaties, waaronder ook een in Oudewater. Mieke en Joke van de bibliotheek leggen uit dat Taalvisite in Woerden al een jaar of vijf geleden is ingevoerd en heel duidelijk zijn vruchten afwerpt. Nu de gemeente Oudewater dit initiatief ook binnen de eigen gemeente ondersteunt zijn ze het project Taalvisite ook daar op de kaart aan het zetten. Terwijl er nog niet eens heel veel ruchtbaarheid aan is gegeven zijn er al op vier plekken vrijwilligers actief. Joke: “In Woerden zocht de gemeente een mogelijkheid om iets te betekenen voor gezinnen met kinderen met een taalachterstand. Wij hebben in Taalvisite zoiets gevonden en zijn in Delft (DOK) een driedaagse cursus gaan volgen om dat project ook in Woerden op de rails te zetten. En dat loopt goed. Daar zijn we heel blij mee.” Mieke: “Het project heeft als doel ouders handvatten te bieden om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren.”

Taalvisite helpt en geeft voldoening

Joke: “Een vrijwilliger komt zo’n vijftien keer een uur bij een gezin over de vloer om op verschillende manieren actief met taal bezig te zijn. Een van de ouders moet er bij zijn en meedoen; of beide ouders natuurlijk.” Mieke: “We zoeken vrijwilligers. En die vrijwilligers moeten het leuk vinden om spelenderwijs met kinderen activiteiten op taalgebied te ondernemen. Je krijgt er ook iets voor terug. Laatst zei een van de vrijwilligers: ‘De kinderen staan al op me te wachten als ze weten dat ik kom.’ Dat is toch een mooi welkom?!”

Joke: “Aanmelden gaat trouwens niet via ons; dat gaat altijd via de school of de peuterspeelzaal. De vrijwilligers komen ongeveer eens in de zes weken bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en om van bijvoorbeeld een dramadocente of een logopediste nieuwe tips te ontvangen. Ook vullen ze op de helft en aan het eind van die 15 weken een evaluatieformulier in. Daarnaast hebben ze een heen-en-weerboekje waarmee ze met bijvoorbeeld de leerkracht van het kind contact houden. Dan horen ze dat een kind meer gaat durven praten, of dat de woordenschat duidelijk uitgebreider wordt. Soms krijgen ze ook een vraag, zoals misschien of ze wat aandacht aan de kleuren willen besteden. Het is duidelijk dat dit allemaal goede resultaten geeft. En daar doen we het allemaal voor. Ook in Oudewater.”

Lezen is belangrijk

Lezen is echt belangrijk. Voorgelezen worden is daaraan voorafgaand minstens zo belangrijk. Fijne ervaringen met voorgelezen worden bevorderen het leesplezier en het leesgedrag. Maar ze geven ook een stevige impuls aan de leesvaardigheid. Baby’s, peuters en kleuters (0-6 jaar) die worden voorgelezen, groeien uit tot betere lezers. Dit effect duurt zelfs voort tot in de verdere schoolloopbaan. Voorlezen heeft invloed op verschillende onderdelen van de taal- en leesvaardigheid. Maar er is meer, want voorlezen leidt tot lezen. Bij Blink.nl vind je maar liefst tien redenen waarom lezen goed voor je is. We noemen er drie. Lezen geeft kennis en inzichten, lezen ontwikkelt het zelfinzicht en lezen leert over een ander. Dus: lezen en laten lezen.

Aad Kuiper

Afbeelding
Festival Verhalen tussen Oud en Nieuw 4 uur geleden
Afbeelding
Expositie 'Het verloren doek' 6 uur geleden
Afbeelding
Verenigingen verbreken miljoenenrecord; recordopbrengst voor FC Oudewater 11 uur geleden
Afbeelding
Lijst van gevonden en vermiste dieren 14 uur geleden
Afbeelding
Een Luisterend Oor 10 dec., 19:00
Afbeelding
Kerst met de kerstman en -mutsen 10 dec., 17:00
Afbeelding
Alzheimer Café regio Woerden 10 dec., 12:00
Afbeelding
Curlingseizoen van start in Montfoort 9 dec., 19:00