Samen lezen is het sleutelwoord bij hulp met taalachterstand door Taalvisite.
Samen lezen is het sleutelwoord bij hulp met taalachterstand door Taalvisite.

De Bibliotheek actief voor kinderen met taalachterstand

Algemeen

De bibliotheek richt zich steeds vaker en meer op allerlei ondersteuning op verschillend vlak. Binnenkort start Bibliotheek Het Groene Hart ook in Oudewater met ondersteuning van kinderen die door corona en de vele schoolsluitingen, of door andere oorzaken, een taalachterstand hebben. Taalvisite is de naam van dit project. Vrijwilligers zijn nog hard nodig.

In gesprek met leesconsulente en coördinatie taalvisite, Joke Onnink, over dit nieuwe project: “Eigenlijk is het niet nieuw, het draait al zo’n vier jaar in Woerden, Montfoort en Linschoten bijvoorbeeld. Maar nu willen we ook starten in Oudewater.” Door de subsidie Nationaal Programma Onderwijs is er nu geld om extra personeel aan te trekken om ook in Oudewater Taalvisite te kunnen ondersteunen en te begeleiden.

In Oudewater is er ook vraag naar deze vorm van ondersteuning. En aantal gezinnen wordt al geholpen door vrijwilligers uit Woerden. Taalvisite bezoekt de gezinnen met kinderen met taalachterstand gewoon thuis. Ze worden aangemeld via de school, opvang of de GGD. In veel gevallen gaat het om kinderen met een allochtone achtergrond. Op de voorschoolse opvang van tweeëneenhalf tot vier jaar, met een VVE-indicatie, kunnen kinderen met een taalachterstand ook al extra voorbereid worden op de basisschool.

“Kinderen uit allochtone gezinnen hadden al vaak problemen met de taal en dat is tijdens de coronacrisis alleen maar erger geworden.” Joke legt uit dat in veel van deze gezinnen thuis de moedertaal wordt gesproken en de Nederlandse taal voor de ouders ook een probleem is.

Taalvisite wordt gecoördineerd door een vaste medewerker van de Bibliotheek. De uitvoer wordt gedaan door vrijwilligers. Als vrijwilliger word je gekoppeld aan een gezin. Gedurende vijftien weken kom je bij het gezin thuis en ga je voorlezen en allerlei taalspelletjes doen met het kind. Ook de ouders worden er intensief bij betrokken. Veelal zijn het de moeders die thuis zijn. Maar ook mannen zijn zeer welkom als vrijwilliger voor de situaties waar er ook vaders geholpen kunnen worden in het stimuleren van het kind. In overleg met het gezin wordt er gekeken wat haalbaar en gewenst is.

Vrijwilligers hard nodig

Om in Oudewater van start te kunnen gaan zijn er allereerst vrijwilligers nodig. “Mensen hoeven geen speciale diploma’s te hebben, maar vooral affiniteit met taal en de omgang met mensen van andere culturen. Je gaat er als het ware op de thee en voegt je in hun manier van leven. Je wordt goed voorbereid op deze taak.” Uiteraard ga je ook een keer met het gezin bij de Bibliotheek langs om ze kennis te laten maken met de Bibliotheek.

Een taalvrijwilligster vertelt: “Ik zie dat het kind lezen echt steeds leuker gaat vinden. Ze schrikt niet meer als ze een woord niet kent, maar probeert nu zelf de betekenis te vinden”. Een dankbare taak dus.

Er zijn veel vrijwilligers nodig. Kijk ook op de website Bibliotheek Het Groene Hart voor verdere informatie en hoe je je kunt melden.

“Vanuit de gemeente Oudewater is er groen licht gegeven. Als de beschikkingen geregeld zijn en er voldoende vrijwilligers zich melden kan het van start gaan”, aldus wethouder Duindam.

Margreet Nagtegaal

Foto: EHA&DOOR architecten.
Bouwkosten nieuwe gemeentehuis vallen hoger uit 1 uur geleden
Afbeelding
Lijst van gevonden en vermiste dieren 4 uur geleden
Het treintje is er ook weer. Dit maal helemaal gereviseerd.
Stadspark Montfoort weer ééndaags pretpark voor de regio 18 uur geleden
Drie generaties turnvrouwen.
Drie generaties in de turnwereld 19 uur geleden
Afbeelding
Haastrechtse Jaarmarkt voor de 48ste keer 20 uur geleden
Afbeelding
Ga je mee ...... tijdens de jaarmarkt naar de gezamenlijke kerken 23 uur geleden
Afbeelding
Draai aan het rad op de jaarmarkt in Haastrecht 23 uur geleden
opties m.b.t. de tweede Haastrechtse Brug
Inloopbijeenkomst: 'Tweede Brug in Haastrecht' gisteren