pr

Weidevogels excursie in natuurgebied Willeskop

Geniet en ontdek de weidevogels in een prachtig gebied!

Staatsbosbeheer organiseert in samenwerking met Het Beloken Land op zaterdag 21 mei een speciale weidevogels wandeling in het natuurgebied Willeskop. Vertrek om 10.00 uur vanaf Het Beloken Land Blokland 116 te Montfoort.

Willeskop is het enige stukje moeras dat er in de wijde omgeving te vinden is. Tijdens de wandeling, die voert over eeuwenoude houtkades, vertelt de Staatsbosbeheergids het geheim van deze prachtige plek. Hoe is het gebied ontstaan met zijn veelzijdige natuur? Ontdek welke weidevogels hier broeden en foerageren zoals kievit, grutto, scholekster en tureluur. Maar vergeet ook de moerasvogels niet en de velduil die regelmatig gespot wordt.
Het is er een drukte van belang wat spectaculaire beelden oplevert.

De gidsen verwelkomen de deelnemers met koffie of thee en houden om 10.00 uur een korte inleiding. De wandeling voert door het weiland en over een eeuwenoude houtkade. Daar heeft u vanaf de uitkijktoren een prachtig zicht op het totale gebied. Om plm. 12:00 uur bent u weer terug.

Deelnemers dienen zich aan te melden via https://www.staatsbosbeheer.nl/vogelswilleskop onder vermelding van naam en telefoonnummer.

Goede wandelschoenen en een verrekijker verhogen het wandelgenot.

Meer berichten