Collegevorming Montfoort rond

De afgelopen weken hebben Lokaal Montfoort, CDA, SGP en ChristenUnie hard gewerkt aan het opstellen van een raadsprogramma voor de komende vier jaar. Ook de andere partijen zijn in de gelegenheid gesteld om een bijdrage te leveren. De beoogde wethouders zijn door een extern bureau gescreend op integriteit en zijn benoembaar. Dit zal gebeuren tijdens de eerstkomende raadsvergadering op 23 mei a.s.

Gezien de zwaarte van de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Sociaal Domein en Financiën is ervoor gekozen om vier wethouders te benoemen. Twee daarvan werken in deeltijd, zodat het aantal uren blijft binnen de vergoeding van 3,3 FTE door het Rijk.

De kandidaat-wethouders zijn:
Rob Jonkers (Lokaal Montfoort), Ruimtelijke Ordening;
Jan Vlaar (CDA), Sociaal Domein;
Anne-Marie van de Poll (Christen Unie), Sociaal Domein;
Wim van Wikselaar (SGP), Financiën

De wethouders hebben ruime kennis van hun portefeuilles en bestuurlijke ervaring. De twee voltijds wethouders Jonkers en Vlaar waren al eerder wethouder in Montfoort. Van Wikselaar (0,8 FTE) was dat in Utrechtse gemeenten en hij was ook SGP-fractieleider in de Provinciale Staten. Anne-Marie van de Poll (0,4 FTE) is vertrouwd met het sociaal domein, waar zij o.a. Jeugdzorg en de SWOM in haar portefeuille krijgt. Drie wethouders wonen in de gemeente en daarnaast beschikken alle vier over een uitgebreid lokaal en regionaal netwerk.

Meer berichten