pr

Plannen voor water in uw buurt? Vraag subsidie aan!

Bewonersgroepen, schoolklassen, historische verenigingen, kunstenaars en wijkcomités opgelet: in 2022 mag het waterschap De Stichtse Rijnlanden 200.000 euro besteden aan plannen die bijdragen aan een watervriendelijke inrichting van uw leefomgeving.

Heeft u ideeën om uw wijk, plein of tuin duurzamer in te richten? Of plannen voor een tentoonstelling of een gastles om inwoners meer waterbewust te maken? Vraag dan subsidie aan. Per initiatief is er maximaal vijfduizend euro beschikbaar.

Het hoogheemraadschap heeft becijferd dat het in 2022 precies 900 jaar geleden is dat er voor het eerst een vorm van waterbeheer in het stroomgebied rond Utrecht plaatsvond: in dat jaar werd bij Wijk bij Duurstede de Kromme Rijn afgedamd, vandaar het extra budget voor bewonersinitiatieven.

De 33 beloonde projecten van 2021 kunt u vinden op de webpagina www.hdsr.nl/blauwinitiatief.

Een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen, kan de subsidie aanvragen. Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden. Per aanvraag stelt het waterschap maximaal 5.000 euro (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt. Voor de aanschaf van regentonnen en groene daken vergoedt het waterschap maximaal 30%.

Meer informatie en een aanvraagformulier is te vinden op de webpagina van de blauwe bewonersinitiatieven: www.hdsr.nl/blauwinitiatief

Achtergrondinformatie over 900 jaar Waterbeheer staat op de pagina www.hdsr.nl/900jaarwaterbeheer

Meer berichten