Blik op ... Breedsprakigheid

Het vergaderseizoen van gemeentelijke bestuurders voor de zomervakantie loopt (gelukkig) op zijn eind. En wat zijn er in de laatste maand veel langdurige en breedsprakige vergaderingen geweest. Zowel de raad van Montfoort als die van Oudewater (gepland voor woensdag om acht uur met voortzetting op donderdag vanaf 16.00 uur) hebben dan 4 avonden over twee agenda’s gedaan. In Montfoort was er ook nog een commissievergadering die twee avonden duurde. Van uw correspondent hangt van al die vergaderingen de tong inmiddels op de schoenen.

Zou het komen door al die digitale vergaderingen? De toeren die de voorzitters moeten uithalen om iedereen aan het woord te laten komen, zorgen zeker voor enige vertraging. Ook is er sprake van een toenemend aantal interrupties in eerste termijn. De sprekers worden regelmatig onderbroken bij hun inbreng, hetgeen ook niet leidt tot snellere vergaderingen en soms zelfs tot verwarring.

Sommige mensen zijn van nature breedsprakig en denken terwijl zij spreken. Zowel de raad van Oudewater als die van Montfoort heeft er daar een aantal van. Een cursus compact formuleren zou goed van pas komen. Maar waar staat toch geschreven dat alle woordvoerders over alle onderwerpen altijd in eerste én tweede termijn moeten reageren? Het leidt zeer regelmatig tot herhaling van zetten.

Ik hoor vaak allerlei raadsleden spreken over de aantrekkelijkheid van de lokale politiek. Voor de niet ingewijden dan. Ik kan u verzekeren dat ook een politiek dier, als ik zelf al heel veel jaren lang ben, er moeite mee heeft om alles nog te volgen en mij regelmatig avonden lang vier uur of langer te concentreren op alle uitwijdingen over details en bitse reacties op inbreng van collega’s. En de tweede termijn die vaak vol herhalingen zit.

Volgens mij zou de aantrekkelijkheid van de lokale politiek er zeer bij gebaat zijn als de raadsleden zich eens afvroegen wat nu op belangstelling van de bevolking (degenen die zij vertegenwoordigen) kan rekenen en minder hun eigen stokpaarden zouden berijden dan nu het geval is. Of vanwege gewenst politiek theater moties en amendementen in te dienen die geen kans op steun hebben, maar wel veel vergadertijd kosten.

Met de verkiezingen voor de raden volgend jaar in het vooruitzicht kan daar tijdens de zomervakantie wellicht eens over worden nagedacht.

Rest mij niets anders dan u een goede zomer toe te wensen en mezelf nog eens op te peppen voor de raad van Oudewater die deze week nog moet plaats vinden.

Trudie Scherpenzeel

Meer berichten