<p pstyle="BODY">Van links naar rechts Harry van der Voort, Wim van den Pol, Harry van Zandwijk, Eelco Veltman.</p>

Van links naar rechts Harry van der Voort, Wim van den Pol, Harry van Zandwijk, Eelco Veltman.

(Sjoukje Dijkstra)

‘Made in Montfoort’ zegt steun toe aan woningbouwinitiatief IJsselvreugd

De mannen van ‘Made in Montfoort’ hebben de initiatiefnemers van woningbouwinitiatief IJsselvreugd hun steun toegezegd. Met hun steun willen ze een signaal afgeven naar de gemeente Montfoort en inwoners. Zowel Harry van Zandwijk als Wim van den Pol geven aan enthousiast te zijn over de locatie en de samenstelling van het gevarieerde woningaanbod. “Voor elk wat wils”, aldus Van den Pol, die uitdrukkelijk aangeeft alle steun te zullen geven en desgewenst noodzakelijke hulp, maar verder op de achtergrond wil blijven.

Hetzelfde geldt voor Van Zandwijk. In zijn functie als algemeen directeur van Jan Snel ziet hij ook mogelijkheden voor zijn medewerkers. Hij zei: “Als we met IJsselvreugd een aantal van mijn mensen de kans kunnen geven op een woning in Montfoort dan ben ik snel overstag. Ik zie dat IJsselvreugd deze kansen schept. Bovendien moet ik eerlijk bekennen dat ik het terrein, dat ten oosten ligt van Keijzerrijk, niet eerder op mijn netvlies had. Nu ik het gezien heb lijkt mij de keuze voor IJsselvreugd haast vanzelfsprekend in vergelijking tot andere opties die voorliggen”. Harry van der Voort en Promad Ontwikkeling, die drie jaar geleden het initiatief namen voor IJsselvreugd, zijn de heren dankbaar voor hun steun. “Het is een belangrijk signaal richting gemeente en richting provincie. Bovendien zullen ook starters, senioren en andere woningzoekenden in Montfoort begrijpen dat de steun van deze twee gelouterde ondernemers helpt het college van B&W en de leden van de gemeenteraad te overtuigen van een keuze voor IJsselvreugd.” Dat er bezwaren leven bij sommige omwonenden, vinden ze begrijpelijk. “Op elke nieuwe locatie waar je begint met bouwen, zijn er wel bezwaren aan te voeren. Feit is dat de woningnood hoog is, en we moeten beginnen met bouwen, willen we aan de vraag tegemoet komen.”

Vier uitbreidingslocaties

Recent kondigde gemeente Montfoort nog aan tot 2030 430 woningen te gaan bouwen. De gemeente gaf daarbij aan vier kansrijke uitbreidingslocaties op het oog te hebben, en in gesprek te zijn met de Provincie hierover. Locaties waar het over gaat zijn: De Bleek, Doeldijk, IJsselvreugd en Heeswijk-Tiendweg. Volgens initiatiefnemers van IJsselvreugd en Made in Montfoort is IJsselvreugd een van de beste opties om te beginnen met bouwen. Het vooronderzoek is inmiddels gedaan. Zo hebben Van der Voort, samen met Promad en in samenwerking met projectontwikkelaar Eelco Veltman de belangrijkste aspecten voor het welslagen van IJsselvreugd onderzocht. Van der Voort: “Hierbij is ook met het waterschap gedetailleerd gekeken naar methodes voor regenwaterbeheersing en zijn extreme hoosbuien nagebootst om zelfs onder de meest slechte weersomstandigheden het overtollige water te kunnen managen. Hierbij is overigens ook woonwijk Keizerrijk meegenomen, waarvan wij weten dat sommige bewoners te kampen hebben met wateroverlast.” Veltman vult aan met een opmerking over de verkeersontsluiting van IJsselvreugd. Hij stelt: “Ook voor de afwikkeling van autoverkeer hebben wij reeds onderzoek gedaan. In tegenstelling tot wat misschien voor de hand ligt hebben wij ons niet direct tot de Provincie gewend maar tot een groot ingenieursbureau die namens provincie Utrecht dit soort werken uitvoert. Zij helpen ons inmiddels om, samen met hun contacten bij de provincie, de voor IJsselvreugd en gemeente Montfoort juiste keuzes te maken.”

Sjoukje Dijkstra

Meer berichten