Het actiecomité bestaande uit Hans Hoogbergen, Anja van Lint, Theo de Jong en Adriaan Schiereck.
Het actiecomité bestaande uit Hans Hoogbergen, Anja van Lint, Theo de Jong en Adriaan Schiereck. Sjoukje Dijkstra

Actiecomité opgericht tegen komst megawindmolens en zonneparken in Montfoort en Linschoten

Algemeen

Vier Montfoortenaren hebben het initiatief genomen en een actiecomité opgericht tegen de komst van megawindmolens en zonneparken rondom Montfoort en Linschoten. De windmolens van 240 meter hoog zouden volgens hen niet alleen een desastreuze invloed hebben op het landschap van het Groene Hart, maar zijn ook funest voor de biodiversiteit van het weidelandschap rondom de gemeente. Ook zetten ze vraagtekens op het verloop van het proces van de Regionale Energietransitie (RES) met name de inspraak en de besluitvorming: “Er is nauwelijks inspraak geweest van de inwoners en de besluitvorming vindt overhaast plaats”, aldus een van de actievoerders.

In hoeverre megawindmolens en zonneparken noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de energiebehoefte is ook nog maar de vraag, vindt het actiecomité. Zij pleiten voor betere en efficiëntere manieren om in de toekomst te voorzien in de vraag naar duurzame energie die veel minder ingrijpen op het landschap. Ze benadrukken dat ze niet tegen het overschakelen naar duurzamere energie zijn, maar zijn voorstander om dit geleidelijker te doen. Hun advies: “Gebruik daarbij de huidige energiebronnen.” Theo de Jong die samen met Hans Hoogbergen het voortouw nam voor de oprichting van het actiecomité, zegt: “De komst van megawindmolens en zonneparken zullen voor het milieu en de kwaliteit van de leefomgeving voor onze kinderen nadeliger uitpakken dan bij een geleidelijke overgang. De komst van megawindmolens en zonneparken zullen ten koste gaan van kostbare landbouwgrond, minder plek voor woningbouw en brengen gezondheidsrisico’s met zich mee.”

Wakker schudden

Hans Hoogbergen, Adriaan Schiereck, Theo de Jong en Anja van Lint zijn strijdvaardig. Samen zetten ze de website www.windmolensnee.nl op waar de inwoners van Montfoort en Linschoten kunnen zien welke impact de komst van megawindmolens en zonneparken op hun leefomgeving gaat hebben. Hun eerste doel is om te peilen wat Montfoortenaren en Linschotenaren van de komst van megawindmolens en zonneparken vinden. Adriaan Schierck zegt: “We willen het onder de aandacht brengen. De meeste inwoners zijn nauwelijks op de hoogte.”

Theo de Jong zegt: “In omliggende gemeentes is heel veel weerstand. Over Montfoort en Linschoten lees en hoor je weinig.” Anja van Lint, die later aansloot, maar niet minder strijdvaardig is: “Ik was al een tijdje bezig om mensen wakker te schudden.” Het feit dat de jonge Montfoortenaar Luc van Rooijen met dit onderwerp recent in het Jeugdjournaal kwam, heeft volgens de actievoerders wel voor meer bekendheid gezorgd. “Dat is belangrijk. Mensen die op Heeswijk wonen, hebben er bijvoorbeeld niks van meegekregen”, zegt Anja. “Als je ziet wat de impact van de plannen is voor de komende 20 tot 30 jaar, dan kunnen we niet anders dan een geluid laten horen.” Volgens de actievoerders is Montfoort erg passief. Dat komt volgens hen ook omdat ze geen idee hebben wat de gevolgen zijn van die grote windmolens in hun ‘achtertuin’. Dat bewustzijn moet groeien. “Mensen hebben geen idee dat ze last kunnen krijgen van slagschaduw bijvoorbeeld”, zegt Anja. Zij was ook aanwezig bij de Zoom-meetings die over dit onderwerp gehouden werden. Ook daarvoor was er weinig belangstelling. Hoe dat mogelijk is, vindt ze onverklaarbaar.

Hans Hoogbergen vindt het opvallend, want ook in zijn omgeving zijn de meeste mensen gekant tegen de windmolens. “Ik ben ertegen als de meerderheid ertegen is. Dat is democratisch. Wist je dat we met deze windmolens maar aan zes procent van de energiebehoefte voldoen in 2030? Om te denken dat we dan daarmee de klimaatdoelen halen, is absoluut onrealistisch. Als we zes procent besparen, komen we er ook. Waarom niet de straatverlichting uit doen in Montfoort bijvoorbeeld? Zo zijn er genoeg manier te verzinnen om minder te verbruiken. Waarom het milieu verzieken met bedenkelijke apparatuur, waarvan bekend is dat het ook niet of gedeeltelijk recyclebaar is. Het is zinloos.” Hij benadrukt: “Niemand is tegen (echte) groene energie. Mensen met verstand van zaken moeten kijken naar de grote impact die het heeft op de leefomgeving. Er is momenteel niemand die ons met cijfers duidelijk kan maken wat het oplevert.”

Besluitvorming

De actievoerders zien het als kwalijk dat opgewekte energie, zoals elders gebeurt (bijvoorbeeld in Zeeland) ook verkocht zou kunnen worden aan het buitenland. “Wij zitten dan ondertussen met de rotzooi. “Na circa 15 tot 20 jaar moeten windmolens ontmanteld worden, omdat zij niet meer efficiënt zijn. Wie draait op voor de kosten en bovendien is het milieu dan al aangetast.” Ze vinden dat de bevolking meer betrokken zou moeten worden bij de besluitvorming. “Misschien middels referenda?”, oppert Hans. Het gaat erom wat Montfoort vindt. Zijn ze voorstander van windmolens, dan moeten ze er gewoon komen, maar zo niet, dan moet daar ook naar geluisterd worden.”

Om de bevolking op de hoogte te stellen, zijn de banners, affiches, flyers al besteld. Ook wordt samenwerking gezocht met andere actiegroepen uit de regio. Hans denkt dat het belangrijkste middel om de gemeenteraad te overtuigen, de petitie is die op www.windmolensnee.nl staat. “Deze heeft als doel om de gemeente te overtuigen afstand te doen van het feit dat ze open staan voor windmolens, en dit uit te dragen binnen de energieregio U16. We vinden het opvallend dat dit er zo doorheen wordt gejaagd, met nauwelijks een meerderheid in de gemeenteraad. Dit zijn ingrijpende beslissingen, waarvoor we de tijd en ruimte moeten nemen. Samen met wetenschappers, klimaatspecialisten, politici en inwoners moeten we verstandige beslissingen nemen over dit soort drastische maatregelen.”

Voor meer informatie over de komst van megawindmolens en zonneparken en voor het tekenen van de petitie kunnen de inwoners terecht op de website: www.windmolensnee.nl

Sjoukje Dijkstra

Afbeelding
Lezing over Godfried Bomans 38 minuten geleden
Afbeelding
Bijzondere muziekvoorstelling in Linschoten 14 uur geleden
Afbeelding
Snertwandeling in Hekendorp 16 uur geleden
Afbeelding
Hout gisteren
Afbeelding
Onderling Sterk bestaat vijfentwintig jaar 5 feb, 19:00
Afbeelding
Taxatiemiddag in Haastrecht 5 feb, 17:00
Afbeelding
Marc C. Slootjes schrijft 'The Original Sinners' 5 feb, 14:00
Afbeelding
De Knoperij, een succesformule 4 feb, 19:00