Blik op ... Wolven

Vorige week is een exemplaar van Canis Lupus (een wolf) een watertje overgezwommen van Brabant naar Zeeland. Geschrokken van het vlakke land zonder beschutting is hij (of zij) ook weer terug gezwommen, zodat Zeeland nog even verstoken blijft van die nieuwste symbool van ‘succesvol’ natuurbeleid. De wolf was in de negentiende eeuw in Nederland uitgestorven. In 1881 werd de laatste wolf gedood.

Sindsdien is de bevolking in Nederland verdubbeld en liggen er allerhande claims op de schaarse, nog overgebleven, vrije ruimte in ons kleine postzegeltje land in Europa. In de komende jaren moeten we ruimte vinden voor ontelbare huizen, windmolens en zonnepanelen, extensivering van de landbouw en uitbreiding van natuur. En nu dus ruimte scheppen voor een roofdier, dat we in Nederland al 140 jaar niet hebben gezien. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat er geen ruimte meer is in ons land, al helemaal niet voor een roofdier dat vrij rond mag trekken.

Elk roofdier dat zijn prooidieren op een presenteerblaadje krijgt aangeboden zal daar dankbaar gebruik van maken. Schapen zijn prooidieren en wolfbestendige afrasteringen kostbaar, zo niet onmogelijk. Weer een ‘uitdaging’ voor de boeren in ons land, die al onder zware druk staan.

We zijn daar zo dubbel in. Elke hond die zich aan schapen vergrijpt wacht sinds jaren een doodvonnis. Want een hond die daar eenmaal aan begint zal daar niet meer mee ophouden. Die verre afstammeling van de wolf mag niet doen wat de wolf dus blijkbaar wel mag. Want ook een wolf die aan schapen begint zal daar niet meer mee ophouden.

Ik zou dus pleiten voor een oplossing in de polder. We hebben een groot natuurgebied in ons land dat overbevolkt is. De wilde natuur in de Oostvaardersplassen heeft voor een situatie gezorgd dat er elke winter een grote sterfte plaats vindt onder de daar aanwezige grazers. Die zijn dan wel wild, maar half Nederland pleit voor bijvoeren om sterfte te voorkomen. Want die prooidieren daar hebben geen grote rovers om de bevolkingsgroei te remmen. Is het niet een oplossing om alle in Nederland gesignaleerde wolven te vangen en over te brengen naar dat natuurgebied. Plenty prooidieren, ook al zijn dat door ons geïntroduceerde exoten. Ook al zo dubbel. Poolse paarden, schotse runderen etc. Laten we twee vliegen in één klap slaan en de wolf beperken tot de Oostvaardersplassen. Verhongeren zullen ze daar niet en misschien zullen ze effectief wat kunnen doen aan het voorkomen van zielige sterfte onder de grote grazers als die te weinig voedsel hebben.

Trudie Scherpenzeel

Trudie Scherpenzeel

Meer berichten