Meepraten over de toekomst van Oudewater

Inwoners, organisaties en ondernemers kunnen de komende maanden hun mening geven over de gemeente Oudewater in samenhang met de regio, de provincie en de aangrenzende plaatsen in Zuid-Holland: huisvesting, vervoer, werkgelegenheid en andere onderwerpen. Omgevingsvisie, heet dat.

Via digitale bijeenkomsten en een enquête kan iedereen die dat wil meekijken en meepraten over de toekomstplannen tot 2030 (is het al héél gauw!) met een doorkijkje naar 2040. De uitkomsten van de bijeenkomsten en gesprekken krijgen een plek in de omgevingsvisie die dit jaar wordt opgesteld. In de omgevingsvisie komen al bestaande visies en eerder gemaakte afspraken samen.

Veel keuzes voor de periode tot 2030 zijn al vastgelegd of lopen nog, zoals de woonvisie, de binnenstadsvisie en het afwegingskader energie. Ook zijn er grote ruimtelijke ontwikkelingen in voorbereiding, bijvoorbeeld het project Westerwal en Tappersheul 3. Die keuzes worden niet opnieuw gedaan; zij worden in de omgevingsvisie samengebracht tot één zoveel mogelijk samenhangend toekomstbeeld. Keuzes die nog wel gemaakt moeten worden, gaan bijvoorbeeld over de woonomgeving, bedrijventerreinen, de invulling van stads- en dorpsranden en, op de langere termijn, de toekomst van het agrarisch en landschappelijk gebied. Gezondheid, welzijn en economische ontwikkeling zijn daarbij belangrijke rode draden.

Wethouder Bob Duindam: "We ontkomen er niet aan een aantal keuzes te maken. Want van alle kanten, ook vanuit de regio, wordt er een beroep gedaan op de beschikbare ruimte. Die is nodig om te wonen, te werken en te recreëren, maar ook voor landschap, wegen, natuur en schone energie. Graag gaan wij samen met de Oudewaternaren op zoek naar het juiste evenwicht, waarbij we een aantal keuzes voorleggen. Ik nodig u allen uit om uw mening te laten horen."

De gemeente organiseert de komende maanden een aantal digitale bijeenkomsten, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen landelijke en stedelijke vraagstukken. Sommige bijeenkomsten zijn voor ondernemers en maatschappelijke organisaties, andere zijn voor alle inwoners.

- op 18 mei en 8 juni: stedelijk gebied (voor organisaties en ondernemers)

- op 20 mei en 10 juni: landelijk gebied (voor organisaties en ondernemers)

- op 22 juni: stedelijk gebied (voor alle inwoners)

- op 24 juni: landelijk gebied (voor alle inwoners)

- op 7 juli: eindpresentatie (voor alle inwoners)

Meer informatie over de bijeenkomsten volgt binnenkort. Ook komt er een enquête waaraan iedereen kan meedoen. Het college wil de ontwerp-omgevingsvisie in september vaststellen, waarna deze ter inzage komt voor zienswijzen. Als deze zijn verwerkt, volgt besluitvorming door de gemeenteraad.

Otto Beaujon

Meer berichten