<p pstyle="BODY">VV Haastrecht bestaat 100 jaar. Helaas moeten de festiviteiten worden verplaatst naar 2022.</p>

VV Haastrecht bestaat 100 jaar. Helaas moeten de festiviteiten worden verplaatst naar 2022.

(pr)

Festiviteiten eeuwfeest VV Haastrecht nu in 2022

Het is november 2019, binnen de voetbalvereniging Haastrecht beginnen de eerste geluiden te komen over het jubileumjaar 2021. In dat jaar bestaat de club op 21 april namelijk honderd jaar en dat moet uiteraard groots gevierd worden. Wanneer een voetbalverenging de geweldige leeftijd van 100 jaar bereikt mag dit heugelijke feit immers niet onopgemerkt voorbijgaan. Het bestuur van de VVH besluit tot actie over te gaan en binnen een paar weken wordt er een heuse jubileumcommissie samen gesteld die de festiviteiten gaat bedenken, begeleiden en plannen.

'Ivoren jubileum'

Een groot aantal enthousiaste vrijwilligers meldt zich aan. Uiteindelijk zal er en een groep van twaalf vrijwilligers aan de slag gaan om er een knalfeest van te maken. In januari 2020 worden de eerste vergaderingen belegd. Met groot enthousiasme wordt besloten dat het 'ivoren jubileum' van VVH een seizoen lang feest verdient. Men besluit dat het voetbalseizoen 2020-2021 volledig in het teken zal staan van het 100-jarig jubileum.

Mooie projecten

Elke maand van dat seizoen worden er activiteiten gepland en de start van dat alles zal in september 2020 plaatsvinden met een opening van het seizoen. In januari 2020 wordt 'de club van 100' in het leven geroepen om geld in te zamelen voor mooie projecten die de VVH wil opstarten en er wordt door Steinhoeve een nieuw logo ter ere van het 100-jarig bestaan ontworpen. De eerste geplande activiteit is het Huis den Hoek toernooi in augustus 2020, waar onderling tegen elkaar wordt gevoetbald en er aan het eind van het toernooi het eerste feest plaatsvindt. De daaropvolgende maanden worden verschillende evenementen gepland voor jong en oud. Deze evenementen variëren van een pub quiz, thema feestavond (geel/zwart) tot een voetbalplaatjesboek bij de plaatselijke COOP waar alle spelers van de VVH in komen.

Feestweek

De week van 21 april 2021 wordt gebombardeerd tot feestweek waarin er een officiële receptie wordt gepland waar de KNVB, alle verenigingen uit de omtrek, en oud-bestuursleden worden uitgenodigd zullen worden. Ook wordt er gekeken naar een leuke wedstrijd waarin VVH 1 het opneemt tegen een sterrenteam of oud-betaaldvoetbalteam. Een veiling waarin mooie prijzen worden geveild mag niet ontbreken en uiteraard als afsluiter zal er een enorm groot feest komen met een band of disco. Een mooi programma waarvoor nog heel veel georganiseerd dient te worden. De leden van de jubileumcommissie zijn echter enthousiast en zijn ervan overtuigd dat alles op tijd op poten gezet kan worden.

Corona

Dan gebeurt echter wat niemand had verwacht. Corona doet zijn intrede in Nederland en er wordt een 1,5 meter regel ingevoerd. Winkels, restaurants en kroegen gaan dicht en Nederland gaat op slot. Al snel blijkt dat deze pandemie wel eens langer kan gaan duren dan er gehoopt wordt en in overleg met het bestuur wordt in mei 2020 besloten dat de start van het jubileum jaar in september niet door kan gaan. Tenslotte is een feest waar iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar moet staan geen feest zoals de jubileumcommissie dat voor ogen heeft en ook erg lastig controleerbaar. Niemand heeft zin om als chaperonne de hele avond op te treden. In september is de situatie niet veranderd waardoor wordt besloten om alle overige festiviteiten te schrappen, behalve de feestweek in april 2021. De hoop is dat het dan allemaal achter de rug is en dat er in april 2021 toch een feestweek gegeven kan worden ter ere van het 100-jarig bestaan. De maanden verstrijken en de situatie wordt er niet rooskleuriger op. Er komt een nieuwe lockdown en in januari 2021 staat al vast dat ook de feestweek in april 2021 geen doorgang kan vinden.

Foto's en verhalen

Een 100-jarig bestaan verdient het om gevierd te worden. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat dit niet zomaar voorbij kan gaan. Om het jubileum toch nog enige glans te geven wordt er op de website van de club een speciale pagina geopend waar leden hun felicitaties op kwijt kunnen. Op deze pagina staan diverse foto's en verhalen uit de VVH-geschiedenis van de afgelopen 100 jaar. Inmiddels hebben al veel leden leuke en ludieke felicitatiefilmpjes geplaatst. Ook voormalig profvoetballer en oud-lid Michel Breuer, scheidsrechter Kevin Blom en oud-schaatskampioen Hein Vergeer feliciteren de club op die pagina.

Het bestuur van de VVH en de jubileumcommissie hebben inmiddels besloten om de geplande feestweek te verschuiven naar april 2022 zodat het 100-jarig bestaan niet ongezien voorbijgaat. Hoe dit precies ingevuld gaat worden is op dit moment nog niet helemaal duidelijk, maar de jubileumcommissie gaat er alles aan doen om er een geweldig feest van te maken.

Herman van Heusden

Meer berichten