Afvalstoffenheffing

VERBAZING - BOOSHEID bij het zien van de bedragen afvalstoffenheffing 2021

Een mail naar burgemeester en wethouders en alle raadsleden van de gemeente Oudewater - een gesprek met wethouder Bas Lont - inspreken tijdens forumvergaderingen hebben helaas niet kunnen voorkomen dat de afvalstoffenheffing voor éénpersoonshuishoudens in twee jaar tijd 74% is gestegen.

In 2019 en alle jaren daarvoor hanteerde de gemeente Oudewater drie categorieën, nl: éénpersoonshuishoudens, tweepersoonshuishoudens en huishoudens van drie of meer personen.
Nu heeft de gemeente zich weer aangepast aan de gemeente Woerden en zijn er nog maar twee categorieën: éénpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens.

In 2020 werd de afvalstoffenheffing voor éénpersoonshuishoudens fiks verhoogd. Namelijk van € 147,00 naar € 208,00 en dit jaar staat er € 255,00 op de aanslag gemeentelijke belastingen.
In twee jaar tijd een verhoging van € 108,00 oftewel een verhoging van 74%.

De drie of meerpersoonshuishoudens zijn dit jaar dus komen te vervallen en zijn hetzelfde als tweepersoonshuishoudens.
Zij betaalden in 2019 € 244,00. In 2020 € 261,00 en in 2021 € 297,00. In twee jaar tijd een verhoging van € 53,00 (de helft van een éénpersoonshuishouden!). Oftewel in twee jaar tijd een verhoging van maar 22%.

Voor alle duidelijkheid hieronder een overzicht afvalstoffenheffing:

Omschrijving 2019 2021 verhoging in %

Eenpersoonshuishouden 147,00 255,00 108,00 74%

Tweepersoonshuishouden 196,00 297,00 101,00 52%

Drie of meerpersoonshuishouden 244,00 297,00 53,00 22%

In 2021 betaalt iemand alleen € 255,00 en gezinnen bestaande uit pa, ma en één, twee of meer kinderen maar € 297,00. Dit is ook het geval bij woningen waar zes of soms nog meer arbeidsmigranten in één huis wonen.

Kortom: maar € 42,00 meer dan iemand die alleen woont, terwijl gezinnen of de samenwonende arbeidsmigranten toch in die twaalf maanden héél véél meer afval produceren.
Eénpersoonshuishoudens betalen dus bijna net zoveel als meerpersoonshuishoudens, maar de TERUGGAVE IS DE HELFT van de meerpersoonshuishoudens!
HOE ONEERLIJK VERDEELD KAN HET ZIJN!

Wat kunnen wij als bewoners hieraan doen!
Onze stem laten horen…. bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen!

Mia van Jaarsveld

Meer berichten