Afbeelding

Dijkverbetering Hollandse IJssel

Algemeen

De dijken van de Hollandse IJssel tussen Achthoven en Hekendorp moeten verbeterd worden. De aanleiding is de klimaatverandering; ook bij uitzonderlijke regenval moeten de kade en de winterdijk het achterliggende land kunnen beschermen tegen binnendringend overvloedig water.

Het hoogheemraadschap heeft daar uitvoerig onderzoek naar gedaan (onder meer: hoorzittingen in februari van dit jaar in Montfoort, Oudewater en Hekendorp) en daar komen nu aanbevelingen uit voort, die u uitgebreid kunt bekijken op Dijkverbetering GHIJ-Noord - HDSR.

Kort samengevat: op sommige plaatsen is er sprake van één dijk, die zomer en winter aan de eisen moet voldoen. Elders is er sprake van een kade direct aan het water, met een winterdijk die honderd meter verderop ligt. Daarvan is bijvoorbeeld sprake tussen Oudewater en Hekendorp: het jaagpad, wandelpad tussen Hekendorp en Oudewater, ligt direct naast de beschoeiing, en de dijk verderop. Achter die dijk ligt de Hekendorpse Buurt.

De dijk zorgt voor een probleem: tussen Hekendorp en Oudewater wordt de dijk op 23 plaatsen doorsneden door een inrit, naar het land of naar een woning of bedrijf. Bij sommige van die inritten is te zien dat daar vroeger bij hoog water schotten geplaatst konden worden. Het hoogheemraadschap heeft al die inritten opgemeten, en voor een aantal zou de in- en uitrit opgehoogd moeten worden, variërend van 15 tot 85 centimeter.

Een andere mogelijkheid is om de inritten zo te laten, en delen van de kade een heel stuk op te hogen.

Het hoogheemraadschap wil daar in september of oktober van dit jaar met belanghebbenden in overleg.

Voor aanwonenden verdient het aanbeveling op de genoemde website Dijkverbetering GHIJ-Noord - HDSR de nota Kansrijke Alternatieven te bestuderen. Via de e-mail of het reactieformulier op de website kunt u aandachtspunten en vragen alvast aan HDSR doorgeven.

+foto

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Stapje voor stapje breidt het damesvoetbal bij FC Oudewater uit 11 uur geleden
Afbeelding
'Montfoort Wandelt' door... 12 uur geleden
Afbeelding
Opbrengst collecte KWF 13 uur geleden
Afbeelding
Sluitende begroting voor de gemeente Krimpenerwaard 20 uur geleden
Afbeelding
VLAS, nieuw ouderinitiatief voor kinderen met zorg 30 sep., 19:00
Afbeelding
Week tegen eenzaamheid in de Krimpenerwaard 30 sep., 14:00
Afbeelding
Woonwagen- en standplaatsenbeleid 30 sep., 12:00
Afbeelding
Lijst van gevonden en vermiste dieren 30 sep., 10:00