Consternatie rond column

De door Sjoukje Dijkstra geschreven column zoals gepubliceerd in De IJsselbode van 11 januari 2022 heeft heel wat beroering veroorzaakt die zowel uit reacties naar de uitgever, verschillende individuele redacteuren en op de sociale media bleek.

Sommige reacties waren ondersteunend aan de column, maar evenzoveel waren afwijzend, enkele zelfs sterk afwijzend.

We hebben het er vorige week maandag bij het samenstellen van de krant over gehad: mag iemand iets schrijven dat volledig afwijkt van de gangbare mening, van de ‘officiële lijn van de overheid’; ja of nee.

We besloten, met enige twijfels, tot een ja. Misschien hadden we dat beter niet gedaan. Helaas, gedane zaken nemen geen keer.

Het volstaat onzes inziens onze verontschuldigingen aan te bieden aan de lezers die zich de column gestoord hebben en zullen het onderwerp in redactionele zin zoveel mogelijk mijden.

Uiteraard zullen we de mededelingen op o.a. gemeentepagina’s en verslaglegging van de ontwrichting van de samenleving die ons door de verschillende maatregelen collectief en/of individueel treffen blijven publiceren.

Meer berichten