Artist impression van de nieuwe brug met faunapassage
Artist impression van de nieuwe brug met faunapassage pr

Start werkzaamheden in Polsbroek

Algemeen

Op 10 januari start het waterschap met de uitvoering van werkzaamheden in Polsbroek. Een nieuwe verkeersbrug, nieuwe en bredere watergangen en nieuwe stuwen gaan zorgen voor een betere doorstroming van water. Doel van de werkzaamheden is het vergroten van de wateraanvoer naar West-Nederland in tijden van extreme droogte. Onder de nieuwe autobrug in de Slangeweg komt een faunapassage die geschikt is voor de otter.

De werkzaamheden

Aannemer Dura Vermeer start maandag 10 januari met het dempen van een deel van de Grote Kerkvliet. De demping is nodig omdat de Korte Vliet op die locatie verbreed gaat worden en daarmee de inrit van de parkeerplaats wat westelijker opschuift. In deze periode zullen ook nieuwe damwanden worden geplaatst. Uit voorzorg zal er van de panden in de direct nabijheid van de werkzaamheden, een bouwkundige opname worden gemaakt. De bebouwing die het meest gevoelig is voor trillingen, krijgt een trillingsmeter. De parkeerplaats ten zuiden van de Slangeweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten.

Het vervolg

Eind februari starten de werkzaamheden in de polder ten zuiden van de Slangeweg. Hier komen nieuwe stuwen, nieuwe landbouwbruggen en een nieuwe parallelle watergang.

Ten noorden van de Slangeweg zal de Lange Vliet worden verbreed. In april 2022 start de bouw van de nieuwe verkeersbrug in de Slangeweg. Onder de brug komt een faunapassage. De werkzaamheden duren tot en met oktober 2022.

Capaciteitsuitbreiding

De werkzaamheden in Polsbroek zijn onderdeel van het project capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+). Tijdens extreem droge periodes en lage afvoeren van de grote rivieren, is er in West-Nederland niet overal voldoende zoetwater beschikbaar. Dit is het gevolg van verzilting van de Hollandse IJssel. De Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA), in het gebied van De Stichtse Rijnlanden, biedt hiervoor een oplossing. Vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek kan extra zoetwater naar West-Nederland aangevoerd worden. Door de klimaatverandering is er in de toekomst meer en vaker extra zoetwater nodig. Om dat extra water aan te kunnen voeren, zijn op verschillende plekken langs de aanvoerroutes maatregelen nodig.

Afbeelding
Geheel verzorgde paasbrunch van Kip en Lekker 8 uur geleden
Afbeelding
Wegwijs viert vijfjarig jubileum: “We trakteren op lekkers!" 10 uur geleden
Afbeelding
De eerste school van 2023 op bezoek bij Gemaal in Haastrecht 17 uur geleden
Afbeelding
Makkelijk geld bijverdienen: Dat doe je zo! 19 uur geleden
Afbeelding
Blik op ... Knotwilgen 25 mrt., 17:00
Afbeelding
Taizéviering in Linschoten 25 mrt., 12:00
Afbeelding
Taizéviering in Haastrecht 25 mrt., 10:00
Afbeelding
Klussen en verbouwen in Oudewater 25 mrt., 08:00