<p pstyle="BODY">Mark Maijenburg is de nieuwe gebiedsmanager die moet helpen om de kloof tussen burgers en gemeente te dichten.</p>

Mark Maijenburg is de nieuwe gebiedsmanager die moet helpen om de kloof tussen burgers en gemeente te dichten.

(Sjoukje Dijkstra)

Gemeente Montfoort wil kloof burgers en gemeente dichten

Onderzoek van Movisie in gemeente Montfoort toont aan dat er een kloof is tussen de gemeente en haar inwoners. De komende tijd wil gemeente Montfoort eraan werken om die kloof te dichten. “Het kernwoord is aansluiting”, aldus wethouder Yolan Koster, die afgelopen donderdag in een bijeenkomst de resultaten van het onderzoek toelichtte.

Aanleiding voor het onderzoek was een demonstratie van inwoners in januari, begin dit jaar, als gevolg van een steekincident. Na een gesprek met de initiatiefnemers van de demonstratie heeft de gemeente Montfoort Movisie opdracht gegeven onderzoek te doen naar de leefbaarheid in de gemeente. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn - behalve de kloof - dat het ‘wij’ gevoel in de gemeenschap afbrokkelt. “Voor een leefbaarder gemeenschap moeten we de samenwerking met onze partners verbeteren”, aldus een woordvoerder van de gemeente Montfoort.

Met de partners wordt onder andere gedoeld op SWOM, de Buurtsportcoach, Jeugdwerk en woningcorporatie GroenWest. Met name over de Buurtsportcoach, die afgelopen zomer erg actief was op het Doelenplein, zijn de inwoners te spreken. Nu - als een van de concrete stappen ook Mark Maijenburg - is aangesteld als gebiedsmanager, hoopt de gemeente dat er meer verbinding ontstaat tussen burgers en de gemeente. Dat zal met kleine stapjes gaan, want, zegt Koster, er is veel wantrouwen. Dit komt volgens haar door de ontstane kloof. “Het is de plicht van de gemeente om aan te sluiten bij wat er gebeurt in een wijk of buurt. Dat is te weinig gebeurd in de afgelopen periode. Dat heeft ertoe geleid dat wantrouwen van burgers in die buurten en wijken gegroeid is. Tegelijkertijd zijn er ook - heel paradoxaal - veel verwachtingen vanuit de inwoners richting diezelfde overheid. Die verwachtingen moeten we beter managen.”

Keizerrijk

Gebiedsmanager Maijenburg zal in de komende tijd met name in de wijk Keizerrijk te vinden zijn, omdat zich hier de meeste problemen lijken voor te doen. Zo was er rond oud en nieuw sprake van vuurwerkincidenten, vernieling en bedreiging van inwoners in en rondom de wijk Keizerrijk. De gedeelde zorgen die inwoners en ook de initiatiefnemers van het protest in januari hieromtrent uitten, was dat er volgens hen teveel probleemgezinnen in een wijk wonen. Zij wezen daarbij met een beschuldigende vinger naar woningcorporatie GroenWest, die volgens hen statushouders voorrang zou geven op sociale huurwoningen. Een aanname die volgens wethouder Koster onterecht is, want zo geeft zij aan: “We hebben regionale afspraken over het toewijzen van huurwoningen, daarbij is de inschrijfduur dominant. Er vinden bijna geen mutaties plaats. Hoe langer je ingeschreven staat, hoe groter de kans om daar een huis toegewezen te krijgen. Maar niet iedereen bovenaan de lijst wil in een huis wonen in Keizerrijk.” Maijenburg geeft aan dat landelijk gezien het corporatiebezit gemiddeld 30 procent is. “In Montfoort is dat 16%. Een groot deel daarvan zit dan nog in Keizerrijk.” “Dan heeft de gemeente Montfoort - gebaseerd op inwonersaantal - ook nog de plicht om statushouders op te nemen. We moeten er nog 19 plaatsen dit jaar.” De wethouder heeft de Provincie laten weten dat dit niet gaat lukken.”

Vinger aan de pols

Koster vergelijkt buurten (zoals Keizerrijk) met een spons, waaraan niet altijd meer water toegevoegd kan worden. “De spons is al te vol.” Wel hoopt de gemeente Montfoort met initiatieven, zoals de gebiedsmanager en de Buurtsportcoach uiteindelijk wat druk van de spons zal afnemen. Bovendien laat Koster desgevraagd weten dat er naar aanleiding van het steekincident gesproken is met ketenpartners, als het COA, huisartsen, FermWerk en Vluchtelingenwerk. Ze zegt: “Bij het steekincident bleek het te gaan om een verwarde man. Om meer een vinger aan de pols te houden, zodat statushouders betere hulp krijgen, zijn er nadere afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld dat Vluchtelingenwerk en de huisartsen altijd een kennismakingsgesprek organiseren, zodat eventueel benodigde medische en/of psychische hulp direct geregeld kan worden. Hierbij kan ook de gemeentelijke wijk-GGZ’er betrokken worden. De kans is groot dat mensen uit oorlogsgebieden getraumatiseerd zijn. Die mensen hebben aandacht nodig en betere begeleiding. We kunnen zorgen voor een zachtere landing door mensen in de wijk voor te bereiden.” De wethouder geeft aan dat er veel geleerd is en dat de adviezen uit het rapport van Movisie zullen worden opgevolgd. “Dat gaat voor verschil zorgen. Niet van vandaag op morgen maar wel al vanaf vandaag merkbaar.”

Peter de Graaff, één van de initiatiefnemers van de demonstratie in januari over de rapportage van Movisie: “Het is goed dat er onderzoek is gedaan naar waar de problemen liggen. We zien en merken al dat er actie is ondernomen en dat de problemen worden aangepakt. We snappen ook dat niet alles in één keer kan worden opgelost. We zijn daarom heel benieuwd naar de verdere uitwerking en de stappen die worden gezet. We houden bij de voortgang de vinger aan de pols. Dat er een gebiedsmanager is aangesteld, zien we als een goede stap om op de ingeslagen weg van meer verbinding zoeken en samen optrekken door te gaan.”

Sjoukje Dijkstra

Meer berichten