pr

Montfoort heeft inclusie in het vizier

De raad van Montfoort heeft tijdens de raadsvergadering van 6 juli jl. de motie van Progressief Akkoord aanvaard om inclusie prominenter op de agenda te zetten. Dit als uitvloeisel van het VN-verdrag uit 2016 inzake de rechten van personen met een beperking.

Hoewel toegankelijkheid gewoon wetgeving is waaraan voldaan moet worden, is dit in Montfoort op een aantal terreinen nog onvoldoende geregeld. Naast aandacht voor fysieke toegankelijkheid, is er ook op het gebied van digitale toegankelijkheid nog wat te winnen.

De gemeenteraad (uitgezonderd LM) heeft zich daarom uitgesproken om inclusiviteit tot een vast onderdeel te maken in het denken en handelen over alle gemeentelijke plannen en taken op alle beleidsdomeinen.

Meer berichten