<p>Ronald de Ruijg, Harry Boere en Cor van den IJssel zijn drie van de tien vrijwilligers.</p>

Ronald de Ruijg, Harry Boere en Cor van den IJssel zijn drie van de tien vrijwilligers.

(Gerard van Hooff)

Dierenparkje bij Wulverhorst zoekt vrijwilligers

De werkzaamheden aan de pauwenren worden even onderbroken, maar al snel komt de boodschap luid en duidelijk over: “We zoeken mensen die op verschillende manieren hand- en spandiensten kunnen verrichten op ons dierenpark”. Twee van de drie vervolgen hun werkzaamheden en Cor van den IJssel licht de omstandigheden toe waarin het dierenverblijf verkeert. Direct na de stichting van De Wulverhorst oude stijl is het dierenverblijf ontstaan en werd het voornamelijk gerund door bewoners van het bejaardentehuis zelf. De band met De Wulverhorst was vanzelfsprekend.

Ook van de buurt

Van lieverlee is de functie van het dierenparkje veranderd en heeft het gaandeweg een buurtfunctie gekregen. Na de nieuwbouw van De Wulverhorst -woonzorgcentrum- en de appartementen ernaast is er een fysieke scheiding ontstaan en in de nabije toekomst zal de organisatie op andere leest geschoeid moeten worden. Daarbij spelen nieuwbouwplannen aan de noordzijde een doorslaggevende rol. Het geheel zal ‘omgegooid’ moeten worden en enigszins opschuiven naar de oostkant. Voor de dieren zal meer dan voldoende ruimte beschikbaar blijven, hoewel het eilandje zal moeten verdwijnen. Cor van den IJssel ziet de toekomst niettemin rooskleurig tegemoet en droomt van een vernieuwd parkje. De tekeningen zijn nog niet geheel droog.

Op zoek naar centen

De financiële band met De Wulverhorst zal wat losser worden, maar met sponsoren, de wijk, diverse acties (al dan niet via Facebook) en veel vrijwilligerswerk moet de zaak in alle opzichten geklaard kunnen worden. Nu vormen herten, geiten, bokjes, kalkoenen, kippen, konijnen, cavia’s en een volière vol vogels de bewoners van het park en weten talloze eenden er een rol te spelen. Buurtkinderen kunnen onder toezicht het dierenpark betreden en ook schoolgroepen en kinderen van de buitenschoolse opvang weten het park te vinden. Bovendien is het voor de bewoners van het woonzorgcentrum onderdeel van een ommetje.

Allerhande klussen

Cor van den IJssel is de coördinator van de activiteiten. “Ik leerde het vak van Chris van Zutphen en beschouw hem als mijn leermeester. Zo’n tien jaar ben ik hier nu betrokken bij het dierenpark. Nu is een tiental vrijwilligers actief in en rond het park. Mensen met verschillende kwaliteiten variërend van dieren verzorgen, toezichthouden, bouwen, schilderen, hekken zetten, baggeren, schoonhouden en noem maar op. Sommigen verschijnen op vaste tijden, anderen zijn op afroep beschikbaar of nemen deel aan een project. Kortom, vrijheid blijheid in de wereld van liefdewerk oud papier”.

Welkom

Ondertussen heeft een vader met een zoontje een ‘rondje park’ gemaakt en sluit een kwartet jongens het hek achter zich, omdat zij zich welkom weten op de vrijdagmiddag. Een gang over de weide wordt hen ontraden; voorlopig nog te nat. Zijn zij de vrijwilligers van morgen? Wie weet!

Aanmelden

Voelt U zich enthousiast na het lezen van bovenstaand verhaal of wilt U meer inlichtingen, bel dan naar telefoonnummer 06 46743858. Ook kunt u mailen naar vandenijsselc@gmail.com

Gerard van Hooff

Meer berichten