Dirk met Hendrik-Jan die zijn favoriete konijn vasthoudt.
Dirk met Hendrik-Jan die zijn favoriete konijn vasthoudt. Foto: Sjoukje Dijkstra

Buren Stadspark vrezen overlast padelbanen

Algemeen

De inkt voor de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor twee nieuwe padelbanen was nog niet droog, of de voorbereidende werkzaamheden waren al in volle gang. De Tennisvereniging Montfoort laat er geen gras over groeien. De twee nieuwe padelbanen, die ze zijn beloofd ter compensatie van de twee verloren tennisbanen, liggen al uitgegraven. Dat dit het geval is, voordat de vergunning verleend is, daar hebben omwonenden en zeker de buren - onder andere de Kinderboerderij in het Stadspark - een mening over.

Omwonende Emmy van de Ven vindt het vreemd dat er al bomen zijn verwijderd, nog voor de vergunning rond is. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de verrichte werkzaamheden ‘niet-vergunningplichtig’ zijn. “Het gaat om het rooien van de beplanting en grondverzet.”

De padelbanen liggen uitgegraven op nog geen acht meter van het Stadspark Montfoort. Dat het geluid gaat binnenkomen, zeker bij de vluchtdieren als schapen en paarden, daarover bestaat volgens beheerder Dirk de Jong van de Kinderboerderij Montfoort geen twijfel. Hij is verontwaardigd dat hij en de kinderboerderij hierin niet gekend worden. “Er is ook geen ruimte voor een natuurlijke geluidsmuur”, zegt hij.

Gevoelig

Bij Dirk op de kinderboerderij wonen niet alleen dieren die volgens hem een veel gevoeliger gehoor hebben dan mensen, ook vangt hij er overdag mensen op, die moeite hebben om in de maatschappij te functioneren. Juist vanuit gemeente Montfoort krijgt hij geregeld mensen doorverwezen, die bij hem (en de dieren) terecht komen om dan tot rust te komen. Zo ook Hendrik-Jan, die hier al 25 jaar rondloopt en werkt. Hendrik-Jan was van plan om van die 25 jaar 50 jaar te maken. Dat ziet hij niet zitten als er echt veel geluidsoverlast zou zijn.

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) heeft berekend dat padel vele malen meer geluid geeft dan tennis. Dit komt onder andere doordat het harde racket en het balletje tegen een glazen omheining een harder geluid geeft dan een tennisbal op een gewoon tennisracket. Daarom adviseert de NSG bij nieuw aan te leggen padelbanen een afstand van minimaal 150 meter tussen padelbanen en milieugevoelige bestemmingen en woningen.

Geluid gedempt

Zelf woont Emmy op 100 meter van de banen. Zij kan wel wat hebben, geeft ze aan, maar ze vindt het onbegrijpelijk dat er geen rekening gehouden wordt met de dieren en de mensen eromheen. “Water draagt. Wat denk je dat de mensen aan de overkant van het water gaan horen. Om die reden heb ik aan omwonenden een brief geschreven om ze te waarschuwen.”

Michel Verschoor van Tennisvereniging Montfoort laat weten dit jammer en voorbarig te vinden. Hij zegt dat de banen ver genoeg van de huizen komen te liggen. “In ieder geval meer dan de 50 meter die nu aangehaald wordt. Bovendien is het geluid van de nieuwe school en de hockey er ook nog. Ik vind het jammer. Niemand weet echt hoeveel geluid de banen gaan geven. We kiezen voor het duurste glas, wat al dempt. De banen zijn ook zo gepositioneerd dat het geluid gedempt wordt. Wij wachten de termijn van de vergunningsaanvraag af en zijn ondertussen bezig met een offerte. Zodra we daaruit zijn, zullen we de direct aanwonenden gaan informeren.

Sjoukje Dijkstra

Afbeelding
Waarom De Pelikaan niet verloren mag gaan 7 uur geleden
Afbeelding
‘t Kaasmeisje, meer dan alleen kaas 8 uur geleden
Afbeelding
Boer Koos van der Wind uit Montfoort is continu bezig met verduurzaming 9 uur geleden
Afbeelding
Verenigingen verpulveren Grote Clubactie 12 uur geleden
Afbeelding
Winterconcert Linfano 14 uur geleden
Afbeelding
Help de bakkersexpositie compleet te maken 17 uur geleden
Afbeelding
Tour de Boer landt in Polsbroek 8 dec, 19:00
Afbeelding
Wintertentoonstelling 2022-2023 bij Sille Gallery 8 dec, 18:00