De nieuwe wethouders na de beëdiging, v.l.n.r.:Wisja Pannekoek, Irma Bultman, Ria Boere, Erik Wassink en Pascal van der Hek.
De nieuwe wethouders na de beëdiging, v.l.n.r.:Wisja Pannekoek, Irma Bultman, Ria Boere, Erik Wassink en Pascal van der Hek. (pr)

Nieuwe wethouders Krimpenerwaard zijn van start

Op dinsdag 7 juni zijn in de gemeente Krimpenerwaard Pascal van der Hek (VGBK), Erik Wassink (SGP), Irma Bultman (CDA), Ria Boere (VVD) en Wisja Pannekoek (VGBK) als nieuwe wethouders benoemd en beëdigd. Zij gaan met de waarnemend burgemeester Pauline Bouvy-Koene voor de raadsperiode 2022 - 2026 het nieuwe college B&W vormen. De raad benoemde hen na de bespreking en het akkoord gaan van het coalitieprogramma ‘Vitaal Vooruit!’, een programma dat door VGBK, SGP, CDA en VVD is opgesteld.

Pascal van der Hek gaat o.a. Financiën, Dienstverlening&Participatie en Gemeentekantoor op zich nemen; Erik Wassink: Water en waterveiligheid, Economie en Recreatie en toerisme; Irma Bultman Jeugd, WMO en Onderwijs; Ria Boere: Ruimtelijke ordening en vergunningverlening, Gebiedsontwikkeling, Wonen en Milieu; Wisja Pannekoek: Participatiewet, werk, re-integratie en inkomen, Sociale werkvoorziening en Volwasseneducatie. Burgemeester Pauline Bouvy heeft o.a. Openbare Orde en Veiligheid, Personeel & Organisatie en Handhaving in haar portefeuille.

Cees Reichard

Meer berichten