Als de drone een nest gevonden heeft gaan de zoekers er stokken bij zetten.
Als de drone een nest gevonden heeft gaan de zoekers er stokken bij zetten. (pr)

Jagers redden weidevogelnesten

In het weekend van 30 april werden in Hekendorp met behulp van een drone vier weidevogelnesten afgeschermd en zodoende gered voordat er gemaaid werd. Het broedseizoen valt vaak samen met het maaien van de weilanden en dat kan nesten en jonge vogels die in het hoge gras zitten ernstig bedreigen. Jagers en boeren voelen zich verantwoordelijk voor de weidevogelstand en werken samen om de fauna te beschermen.

Hanneke Esselink is zelf jager, woont in Odijk, maar pacht jachtgrond in Hekendorp. Ze vertelt graag over de taak van jagers en hoe ze zich inzet samen met de boeren om schade aan het weiland en aan de fauna zoveel mogelijk te voorkomen. Ze legt uit hoe het zit; “Jagers pachten een jachtveld, veelal percelen weiland, voor een langere periode. Dit maakt dat zij zich verantwoordelijk voelen voor alles wat er leeft. Er is goed contact met de boeren van wie jagers het jachtrecht pachten of soms jaagt de boer ook zelf. De boer laat weten wanneer hij welk weiland gaat maaien. Dan kunnen de zoekers worden gemobiliseerd die het land afzoeken. Vervolgens worden de nesten gemarkeerd zodat de boer eromheen kan maaien.” Ze vertelt dat het zoeken naar de nesten tegenwoordig steeds vaker gebeurt met een drone. “Dat helpt echt! En zelfs met een drone moet je nog goed kijken waar het nest verscholen is.” Het zoeken met een drone met een warmtebeeld camera gebeurt in de vroege ochtend. Dan is de grond namelijk nog koud en zijn de weidevogelnesten beter te herkennen op de warmtebeeldcamera. De drone vliegt op geringe hoogte boven het veld, waarbij via een app op een beeldscherm gelijktijdig bekeken kan worden wat de camera waarneemt. De warmtebeeldkijker laat de levende objecten oplichten. Daarmee kan men niet alleen sneller zoeken, maar is de kans ook groter dat men de nesten vindt.

Jagers hebben een groot hart voor de natuur

Hanneke benadrukt nog eens dat jagers proberen schade te voorkomen. Ook het jagen op ganzen is onderdeel van hun taak. “Ganzen poepen veel, en de koeien lusten het gras daarna niet meer. Soms zitten er ook honderden ganzen tegelijk op een weiland.” Ze legt uit dat ze pas ganzen mogen schieten als aan alle andere voorwaarden om ze te verjagen is voldaan. “De boeren moeten eerst proberen met grote staken in het weiland en kanonschoten ze proberen te verjagen.” Daarna komt pas het werk van een jager in beeld. Hanneke heeft in deze regio verschillende percelen die ze pacht, ook bij Montfoort en Willeskop. “We hebben als jager een groot hart voor de natuur. Net als de agrariërs. Ik eet zelf nooit gekweekt vlees, maar alleen wat ik zelf geschoten heb.” Met een wildcamera ziet ze veel dingen die er op een weiland in de nacht gebeuren. “Er zitten hier veel wilde katten. Die brengen ook veel schade toe aan de nesten. Maar op wilde katten schieten is verboden.” De weidevogels hebben wel bescherming nodig, en als er dus nesten gespaard kunnen worden, in Hekendorp was dat van de tureluur en de grutto, is dat heel mooi.

Hanneke woont zelf niet hier maar ziet regelmatig dat er maaimachines over een weiland gaan waarvan ze weet dat er kievitsnesten zitten. “Dat gaat me echt aan het hart.” Ze vindt het jagen mooi werk om te doen. “Het is veel meer dan schieten, dat weten niet veel mensen.” Voor de boeren heeft het ook voordelen als ze nesten beschermen. Ze kunnen de gevonden nesten melden en dan krijgt de boer er een kleine vergoeding voor. Het is dus een mooie samenwerking tussen boeren en jagers.

Het gebruik van drones om dieren te zoeken vóór het maaien van weilanden is de laatste jaren sterk toegenomen. Een ontwikkeling waar jagers, boeren, weidevogelgroepen en dierenwelzijn bij gebaat zijn.

Margreet Nagtegaal

Meer berichten