Coalitieonderhandelingen in de Krimpenerwaard verlopen voorspoedig

Formateur Willem Schoof laat weten dat de fracties VGBK, SGP, CDA en VVD van de gemeente Krimpenerwaard in gesprek zijn voor een coalitieakkoord 2022-2026. Het streven is de onderhandelingen eind mei af te ronden. Het coalitieakkoord en de benoeming van de nieuwe wethouders kan dan in de raadsvergadering van 7 juni 2022 aan de orde komen.

Schoof zegt dat de gesprekken in een zeer constructieve sfeer verlopen. Met deze partijen wordt een stabiele basis gelegd om de ingezette koers voort te zetten. Met 18 van de 31 zetels heeft de beoogde coalitie een ruime meerderheid in de raad.

Leefbaarheid en vitaliteit

In de gesprekken staat de leefbaarheid en vitaliteit van de kernen en de samenleving voorop, met extra aandacht voor dienstverlening en participatie. Daarvoor zijn er ook gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en jeugdorganisaties. Deze leverden veel bruikbare informatie op.

De coalitiepartijen hebben de wens dat ook de oppositie hun belangrijkste thema’s kunnen meegeven voor het coalitieakkoord. De formateur heeft deze partijen uitgenodigd om deze punten aan te leveren. De oppositiepartijen zijn: Leefbaar Krimpenerwaard, Pro Krimpenerwaard, PvdA/GroenLinks, ChristenUnie, D66 en Lokaal op 1.

Cees Reichard

Meer berichten