Wat is er toch aan de hand in Oudewater?

Verleden week stelde een ‘échte Geelbuik’ die trots is op Oudewater deze vraag. Hij (zij) maakte zich zorgen over de onafhankelijkheid van Oudewater, de groenvoorziening, de mogelijke te grote afhankelijkheid van Woerden (worden we niet opgeslokt?). Verder verbaasde het hem dat er soms zo weinig geparticipeerd wordt maar was ook bang dat er met die inspraak te weinig zou worden gedaan. En dat allemaal terwijl veel inwoners op de Onafhankelijken hebben gestemd.

Om met dat laatste te beginnen: Stemmen op De Onafhankelijken was en is een goede keus. De Onafhankelijken staan nog steeds pal voor de zelfstandigheid van Oudewater. Wel weten we intussen dat die zelfstandigheid op dit moment alleen gegarandeerd kan worden door een goede samenwerking met Woerden Doordat de ambtenaren van Woerden ook werken voor ons in Oudewater (al worden we daardoor wel wat meer afhankelijk van hun goede inzet). Maar natuurlijk letten De Onafhankelijken er heel scherp op dat dit ook echt goed gebeurt. Opslokken is echt nooit de bedoeling. Vandaar onze batterij vragen aan het college (zie ook onze website (www.onafhankelijkenoudewater.nl) over het groenonderhoud juist in het kader van die samenwerking met Woerden.

En dan de inspraak. Fijn dat er is meegedaan met de inspraak over de omgevingsvisie. Daar wordt altijd rekening mee gehouden. In het beleid, in de uitvoering, en dat is ongetwijfeld ook gebeurd met de avonden ten tijde van Pieter Verhoeve. De wereld en Oudewater veranderen echter snel en daarom wordt dat om de paar jaar over gedaan. Daar ben ik - als Onafhankelijke Echte Geelbuik- altijd op aanspreekbaar. Op straat, per email en per telefoon. (Neem contact met me op!)

Met zijn slotopmerking en verzuchting: ‘Niet vitten maar samenwerken’, kan ik het uiteraard alleen maar eens zijn.

René van den Hoogen
Fractievoorzitter De Onafhankelijken

Meer berichten