Afbeelding

Forum parkeerbeleid

Algemeen

“Je lost het parkeerprobleem niet op, we verdelen het alleen eerlijker,” meende wethouder Bas Lont dinsdagavond 6 juli jl. tijdens het forum dat geheel aan het parkeerbeleid in Oudewater gewijd was. Volgende week donderdag moet de gemeenteraad een besluit nemen over het plan, de petitie met 1.500 ondertekenaars, de verontwaardiging, de vele ingediende zienswijzen en tijdens het forum te berde gebrachte verdere gezichtspunten. Velen lieten blijken onaangenaam getroffen te zijn door het vooruitzicht jaarlijks een vergunning te moeten kopen.

Voorzitter René van den Hoogen hield de beraadslagingen strak in de hand. Elf autobezitters hadden belet gevraagd om hun zienswijze te geven, veel van hen hadden het over hun individuele situatie.
Algemener was de vraag die gesteld werd namens de bewoners van de Kapellestraat: mag dit parkeerplan wachten tot alle graafwerkzaamheden in de stad (riool, gas, elektra, glasvezel) en grote bouwprojecten in de binnenstad achter de rug zijn? Een andere vraag met een meer algemeen karakter: kunnen we de hele parkeerproblematiek onderwerp maken van de gemeenteraadsverkiezingen volgend voorjaar?

Draagvlak

Wethouder deed zijn best alle vragen zo bevredigend mogelijk te beantwoorden. Het voorstel: vrij parkeren in het centrum, de winkels en kappers moeten per auto bereikbaar blijven (Markt, Havenstraat, Korte Havenstraat, Peperstraat, Leeuweringerstraat) met één uur op de parkeerschijf, betaald parkeren in de rest van de binnenstad, autobezitters binnenstad moeten een parkeervergunning kopen, vrij parkeren mag naast het kerkhof en op het Plesmanplantsoen als er plaats is; kort samengevat. Volgens de wethouder was dat model het volstrekt onvoorspelbare resultaat van de gekozen weg: nodig iedereen uit om mee te denken, een breed samengestelde werkgroep met ambtelijke ondersteuning. Dan krijg je dit, en dan kun je licht bijsturen met de parkeertarieven, maar meer dan het verplaatsen van de parkeerdruk -het waterbed- is het niet, het leidt tot een compromis dat de kool en de geit beide een beetje spaart en het lost niets op. Een stel in de zaal: ja, wij zijn ons er pas in gaan verdiepen toen we gewaar werden dat anderen al voor ons hadden besloten dat je een parkeervergunning moet gaan kopen, en toen hebben we een petitie georganiseerd. Het was exemplarisch voor een groot deel van de bezwaren: eerste auto op kenteken en per voordeur 120 euro per jaar, tweede 300 euro, de derde van zoon of dochter nog meer.

De meeste forumleden uitten zo hun twijfels. Zij vonden met name die tweede (en derde) auto in het gezin wel een zware extra last, temeer omdat de gemeentelijke tarieven de afgelopen jaren al met forse stappen gestegen zijn. Was er wel draagvlak, vroeg de fractieleider CU/SGP zich af.

Parkeerfonds

Veel geld zit er niet in het parkeerfonds: momenteel tussen de 50 en 60.000 euro, waar je één à anderhalve overdekte parkeerplaats voor kunt bouwen, of vijf openbare parkeerplaatsen langs de weg. Aan een parkeergarage met twee (of zelfs drie) lagen valt vooralsnog niet te denken.
De Wakkere Geelbuik vroeg waarom het parkeerfonds zo leeg was, stelde vast dat het nu voorliggende plan niets oplost zonder aanvullende parkeerruimte en vond het daarom een onvoldragen plan. Zijn fractie, zo kondigde hij aan, zal volgende week in de raad een motie indienen om het hele plan af te blazen.
Terwijl de contouren van het voorgestelde beleid duidelijk waren en om een politieke beslissing vragen, werd de discussie over de grote lijn als het ware dooraderd met deelvraagstukken en -stukjes, soms tot op microniveau, in de orde van: mag het betaald parkeren op zondag vanaf 12.00 uur ingaan (de kerken), mogen wij weten in welke gemeentes de ambtelijke ondersteuning vergelijkend onderzoek gedaan heeft en is dat dan wel representatief? Hoe zit dat met auto’s van arbeidsmigranten? Mogen benoemde doktersplaatsen bij het medisch centrum in het weekend door anderen gebruikt worden? Mag ik gratis parkeren op de oprit voor mijn eigen garage? Gaat de Boa ook bekeuren voor parkeren bij een gele streep? Ik krijg regelmatig een andere auto mee van mijn baas. Hoe moet dat met de kentekens? Mag de thuiszorg nog wel bij haar cliënten voor de deur parkeren, en waarom de huisarts wel? Vermindert de waarde van mijn woning (7x)? Zijn de uitgangspunten voor de evaluatie al geformuleerd? Etc.

In de vrije vergaderstijl van de Oudewaterse fora en raad werd het al met al nog een hele lange avond.

Otto Beaujon

Afbeelding
Taizéviering in Haasrecht 2 uur geleden
Afbeelding
Kostschool in Oudewater van binnenuit 16 uur geleden
Afbeelding
Muziekduo Katakat treedt op in de soos 23 uur geleden
Afbeelding
Psalmzangavond met bovenstem in Montfoort 23 feb, 09:00
Het natuurgebied Bilwijk is niet langer toegankelijk voor honden.
Honden niet meer toegestaan in natuurgebied Bilwijk 22 feb, 19:00
Afbeelding
Benschopse vrouwen samen op weg naar Pasen 22 feb, 17:00
Afbeelding
Alle kinderen in Montfoort een zwemdiploma 22 feb, 12:00
Daphne van Kooten.
Debuut en vijfmaal goud bij Nederlandse Kampioenschappen 22 feb, 09:00