Burenoverlast in Oudewater

Het mooie weer is eindelijk aangebroken. Veel inwoners verplaatsen hun leven naar buiten en genieten van het mooie weer. De barbecue wordt weer aangestoken en er wordt tot laat geborreld in de tuin met een gezellig muziekje aan. Maar naast dit genieten vangt ook voor veel inwoners ook de ergernis aan. De buren zijn ineens veel beter hoorbaar en naast de harde muziek maakt de rook van de barbecue het er ook niet beter op. De buren hierop aanspreken lijkt een gepasseerd station. Buurtbemiddeling kan in dergelijke situaties helpen.

Inwoners van Oudewater die een probleem hebben met hun buren kunnen kosteloos een beroep doen op Buurtbemiddeling Kwadraad. Buurtbemiddeling richt zich op een vroegtijdige aanpak van problemen/ruzie tussen buren. Dit voorkomt verdere opstapeling of zelfs escalatie.

Er kan van alles spelen, er kan sprake zijn van geluidsoverlast, pestgedrag of het telkens foutparkeren van een auto. Of het veelvuldige barbecueën van de buren. Wanneer buren er onderling niet meer uitkomen kan Buurtbemiddeling uitkomst bieden. Buurtbemiddeling kan benaderd worden voor advies om toch nogmaals zelf het gesprek met de buren aan te gaan. Ook kan de neutrale, onafhankelijke en vertrouwelijke hulp van de buurtbemiddelaars ingezet worden om de communicatie vlot te trekken.

In 2020 zijn vijftien zaken (dit is een verdubbeling t.a.v. het startjaar in 2019) aangemeld bij buurtbemiddeling en in 70% van de geschikte zaken is tot een positieve afronding gekomen. Tijdens dit coronajaar kwam bij een aantal inwoners naar voren dat de bestaande overlast sterk was toegenomen doordat zij meer thuis waren. Landelijk gezien was er in sommige gemeenten sprake van een sterke toename in de aanmeldingen.

Inwoners kunnen de hulp van buurtbemiddeling inroepen en ook lokale organisaties kunnen kwesties tussen buren aanmelden.

Voor meer informatie, advies of het aanmelden van een dergelijke situatie kunt u contact opnemen buurtbemiddeling@kwadraad.nl of 088-9004000.

Meer berichten