Dorpshart De Vaart

Het dorpshuis De Vaart is het kloppend hart van de kern Linschoten. Dat is al zo sinds 1973 toen de wijk Rapijnen werd gebouwd.
Inmiddels maken meer dan 25 verenigingen gebruik van het zalencentrum.

De grote zaal is de enige locatie in het dorp waar grote bijeenkomsten kunnen worden gehouden. Vóór corona konden er 125 zitplaatsen in voor de toneelvoorstellingen, recepties, enz. In de 1½-meter samenleving is zo’n zaal nog onmisbaarder.

De ‘nieuwbouw’ Brede Vaart is veel te klein en alleen geschikt voor zaken als een bibliotheek, waarvoor het ook oorspronkelijk is gebouwd. Toch heeft de gemeente het dorpshuis bewust verwaarloosd, omdat het de grond in eigendom heeft gekregen - van de Linschotenaren! - en dus kan worden gebruikt voor sociale woningbouw. Dat misleidende woord betekent dat er vooral urgentiegevallen en statushouders uit Utrecht-West zullen worden gehuisvest. Niet of nauwelijks woningzoekenden uit Linschoten of Montfoort. Het is de wereld op z’n kop.

Linschoten is een uniek en sociaal dorp, waar ook de integratie van nieuwkomers is geslaagd door de aanwezigheid van het dorpshuis met het bloeiende verenigingsleven. Het was vóór corona bijvoorbeeld ook het jeugdhonk voor Marokkaanse poolbiljarters. En dat dankzij de bezielende leiding van Ilse Menting, die stelselmatig door de gemeente is tegengewerkt.

Snij het hart uit de dorpsgemeenschap en Linschoten wordt vanzelf het forensendorp dat de wethouders voor ogen staat.
Maar dat laten Linschotenaren niet gebeuren!

Jacoba Bits,
Linschoten

Meer berichten