<p>De door bakker Stijnman geschonken taart werd door oud-voorzitter Nico Kool en de burgervader aangesneden.</p>

De door bakker Stijnman geschonken taart werd door oud-voorzitter Nico Kool en de burgervader aangesneden.

(Gerard van Hooff)

Postduivenvereniging De Zwaluw Oudewater 100 jaar

De leden van postduivenvereniging De Zwaluw hadden zich in hun clubgebouw verzameld om het moment te herdenken waarop precies 100 jaar geleden hun club het levenslicht zag. Dat was rond de klok van half negen.


De vrachtwagen die ingeladen moest worden om de verre rit naar het Franse Pontoise te ondernemen, moest maar even geduld oefenen. Het van gemeentewege verstrekte biertje werd gedronken en er werd geproost op de vereniging. De door bakker Stijnman geschonken taart werd door oud-voorzitter Nico Kool en de burgervader aangesneden, met smaak verorberd en daarna ging ieder zijns weegs. Zo gaat dat in coronatijd. Verdere activiteiten komen aan de orde zodra de omstandigheden het weer toelaten. Zo wordt er een jubileumvlucht georganiseerd voor jonge duiven waarvoor alle leden een drietal ringen hebben gekregen. Er zal voor iedere deelnemer een prijs beschikbaar zijn in het kader van het jubileum.

Oudste club van Oudewater

De oudste notulen van de vereniging dateren uit 1935 en het oudste kasboekje uit 1924. In het verslag van het vijtienjarig bestaan in 1936 staat te lezen, dat de vereniging is opgericht in het jaar 1921 en wel op 6 mei. Op de oprichtingsvergadering waren toen 23 leden aanwezig. Later blijken er ook een aantal liefhebbers uit Montfoort lid te zijn. Op de oprichtingsvergadering blijkt er met geld 'gesmeten' te zijn. Er staat letterlijk genotuleerd: 'spoedig rolde het geld over de bestuurstafel en wel zoveel, dat de kas er rijker van werd'. Dat de leden nog weinig verstand van wedvluchten hadden, blijkt uit de komische wijze van prijzen uitloven. Men leest dan ook dat er een prijs beschikbaar wordt gesteld voor de laatst aankomende duif.

Later zal blijken dat De Zwaluw de oudste vereniging is van Oudewater.'

Constateren

Het constateren van de duiven gebeurde in die tijd in de Heksenwaag, op de Markt. Als de duif thuis was, moest men de duif zelf meenemen naar de Heksenwaag en dan werd daar op de klok gekeken hoe laat de duif was aangekomen. Gummiringen waren er in die tijd nog niet. De eerste voorzitter was dhr. Rahms en de eerste secretaris was dhr. Joh. M. Harreveld. Vrij snel daarna werd dhr. Vreeswijk voorzitter en wel voor ruim 26 jaar. De vereniging had één klok in haar bezit; deze kon gehuurd worden. De huurprijs werd bij opbod bepaald. In 1937 was het hoogste bod f 6,25. De andere leden die geen klok hadden, moesten dan bij die liefhebber gaan constateren.

De vergaderingen van De Zwaluw werden achtereenvolgens gehouden in café Miltenburg, café De Roos, Oudewater Vooruit en in de IJstent van de Schaatsvereniging van Oudewater. Na de Tweede Wereldoorlog werd de eerste vergadering gehouden bij voorzitter Vreeswijk thuis. Later werd er bijeengekomen in café Nederend, in Thalia en het Uivernest. De behoefte aan een eigen honk deed zich begin zestiger jaren voelen. Er werd een speciale sponsorvlucht gehouden en vanuit de revenuen en de uitgegeven aandelen aan leden wordt het eigen inkorflokaal aan de Oude Singel gefinancierd. In 1962 ziet dat het licht en tot 1996 doet het dienst. Dan moet De Zwaluw min of meer verplicht verhuizen naar de Touwslag en wordt met veel zelfwerkzaamheid het huidige clubgebouw gerealiseerd.

De ontwikkelingen van de laatste tijd

Vijftien jaar geleden kregen de duiven een gummiring om de poot mee als ze op reis gingen. Als ze weer thuiskwamen, moest de liefhebber zo snel mogelijk die gummiring van de poot halen en in de wedstrijdklok stoppen en een draai aan die klok geven. Dan werd de tijd afgedrukt op een papieren bandje. Tegenwoordig gaat alles met de computer. De duiven hebben naast een vaste voetring, die ze bij de geboorte om krijgen, aan de andere poot een chipring. Als de duiven op reis gaan, krijgen ze in die chipring een code mee. Als de duiven thuis komen lopen ze over een "scanplaat", net als bij de kassa van de supermarkt. Aan die scanplaat zit een computerklok die alle gegevens die in die chipring staan registreert (welk nummer de duif heeft, hoe laat hij binnengekomen is etc.)

Nadat alle prijsduiven thuis zijn (¼ deel) worden de klokken in de vereniging aangesloten op de verenigingscomputer. Dan worden de gegevens ingelezen en maakt de computer in een paar seconden de uitslag. Vroeger was het maken van een uitslag een tijdrovend werkje en kon wel een paar dagen in beslag nemen. De duivensport is wel degelijk met z'n tijd meegegaan.

Het aantal leden bij de Zwaluw nam langzaam af. De vereniging vergrijst, er komen weinig nieuwe (jonge) leden bij. Wat het aantal leden betreft zijn er nog ongeveer dertig vliegende leden. Maar wel fanatieke en betrokken leden. Voorzitter Paul Houdijk suggereerde nog de burgemeester een buitenhok aan te bieden. Oude liefde roest immers niet.

Gerard van Hooff

Meer berichten