Gerard van Hooff

Vriendjes en vriendinnetjesmaand bij Heksenmeppers

Vorige week kon het geen doorgang vinden, maar zondag 18 april groeide het aantal deelnemers aan de kennismaking met de tennissport toch tot in de negentig.

Niet ieder kind is in het bezit van ouders zoals die van André Agassi, de kinderen Kraijek of de gezusters Williams. De kennismaking met de tennissport was voor deze lieden niet geheel vrijblijvend; er was sprake van een vorm van drang. Die sfeer was er niet op de accommodatie van de Oudewaterse tennisvereniging De Heksenmeppers.

Daar waren op het pleintje voor de kantine nog de sporen te vinden van de pogingen om het tennisgebeuren voor de jeugd ondanks alle beperkende omstandigheden toch nog enigszins vorm te kunnen geven. De witte kalkstrepen getuigden daar nog van. In het kader van de promotie van de tennissport organiseerde KNLTB de vriendjesmaand en in Oudewater was deze aangeslagen. Vriendjes en vriendinnetjes van clubleden verschenen op het appel en via een mailtje aan Rob was het pad geëffend. De weersomstandigheden waren optimaal en al snel konden de begeleiders de trainingsjasjes verzamelen, omdat de kersverse tennissers het warm kregen van al dat rennen en meppen.

Clubgebeuren

Niet alleen trainer Rob van der Draai ontfermde zich over de nieuwsgierigen, ook wist hij zich gesteund door een groot aantal junior-leden en senioren die de vele onderdelen begeleidden. Alle banen van de vereniging waren bezet en de jeugd vermaakte zich naar hartenlust met gevarieerde onderdelen. De aanwezigheid van de kartonnen afbeeldingen van Rafael Nadal en Garbine Muguruza sprak nog niet echt tot de verbeelding, de aandacht ging vooral uit naar de bal en het slagapparaat. Met nadruk verzocht de organisatie de ouders zich aan de corona-maatregelen te houden, de kinderen hadden wat dat betreft letterlijk vrij spel. De tevredenheid over de grote opkomst was hoorbaar.

Gerard van Hooff

Meer berichten