Afbeelding
pr

Stadsmuseum De Knoperij gaat NUTS

Algemeen

Ongeveer honderd jaar geleden vond een aantal revolutionaire ontwikkelingen plaats. Ontwikkelingen die het leven van de bevolking ingrijpend veranderden. De gezondheid werd er door verbeterd. Het leven werd makkelijk en een stuk comfortabeler. We hebben het over de komst van elektriciteit, gas, waterleiding en riolering. Het expositieteam van stadsmuseum De Knoperij heeft de etalage-tentoonstelling 'De Knoperij gaat NUTS' voorbereid.

Erik Vergeer van het expositieteam zegt, "we kunnen ons een leven zonder elektriciteit of stromend water uit de kraan bijna niet meer voorstellen. Maar ook de aanleg van riolering was baanbrekend en een enorme verbetering van de hygiënische omstandigheden". In 1904 constateerde de Gezondheidscommissie ernstige gezondheidsrisico's in Montfoort door vervuild drinkwater en het gebrek aan goede riolering. Er was geen drinkwaterleiding. Het drinkwater werd uit de Hollandse IJssel of de sloot gehaald. Heel onhygiënisch want ook het afvalwater werd daarin geloosd. Kindersterfte was hoog en ook ziekten als tyfus, cholera en difterie kwamen nog veelvuldig voor. In 1923 werd gelijktijdig met de demping van de stadshaven (langs de huidige Havenstraat) het eerste betonnen riool aangebracht. In 1925/26 wordt het gemeentelijk waterbedrijf opgericht en ondergebracht bij de gemeentelijke gasfabriek aan de Julianalaan. Toen pas beschikte men voor het eerst over kwalitatief goed water. Het water werd van grote diepte opgepompt. Later wordt het pompstation verplaatst naar de Blindeweg. Ook hier komt het water van grote diepte en is ongeveer duizend jaar oud.

Toos Vergeer verdiepte zich in de gasfabriek. In 1911 wordt de nieuwe gasfabriek in gebruik genomen. Montfoort baadde plots in een zee van licht. De vuile petroleumlampen werden opgeruimd en de gaslampen kwamen hiervoor in de plaats. Er waren direct twee grote afnemers: de tuchtschool en het Anthoniuspension. De overige bevolking deed wel de petroleumlamp de deur uit, maar van de oude vertrouwde kolenkachel deden ze geen afstand. Voorzitter Lex van Wijk deed ook mee en zocht de komst van elektriciteit uit. Precies honderd jaar geleden in 1921 zorgde de PUEM ervoor dat er elektriciteit in Montfoort kwam. Dat was voor de bevolking nog wel even wennen. Er werden zelfs cursussen gegeven hoe je elektrisch moest koken of moest stofzuigen. Lex zegt, "er zijn tal van interessante voorwerpen voor een groot deel uit de eigen Oudheidkamer te bewonderen in de etalage. De enorme schakelpanelen in de meterkast, petroleumlantaarns, een oude gasmunt van 2,5 cent en een mooie poepdoos. In bruikleen kregen we stijgbeugels die werden gebruikt om in de houten elektriciteitspalen te klimmen als de draden gerepareerd moesten worden.

Raadvoorwerp

In de etalage staat ook weer een raadvoorwerp. Een lange pijp met een filter".
Kom eens langs en mail de Knoperij als u weet wat het raadvoorwerp is info@oudmontfoort.nl.

Stadsmuseum De Knoperij kan helaas de deuren nog niet openen, maar u kunt wel de hele expositie van buiten door de grote etalageruiten zien. Ook 's avonds is deze verlicht. De expositie duurt tot einde mei 2021. De gasttentoonstelling '60 jaar zwembad Montfoort' is er nog tot 1 mei.

De gemeentelijke gasfabriek aan de Julianalaan.
Afbeelding
Een mooie poepdoos
Afbeelding
Stapje voor stapje breidt het damesvoetbal bij FC Oudewater uit 11 uur geleden
Afbeelding
'Montfoort Wandelt' door... 12 uur geleden
Afbeelding
Opbrengst collecte KWF 13 uur geleden
Afbeelding
Sluitende begroting voor de gemeente Krimpenerwaard 20 uur geleden
Afbeelding
VLAS, nieuw ouderinitiatief voor kinderen met zorg 30 sep., 19:00
Afbeelding
Week tegen eenzaamheid in de Krimpenerwaard 30 sep., 14:00
Afbeelding
Woonwagen- en standplaatsenbeleid 30 sep., 12:00
Afbeelding
Lijst van gevonden en vermiste dieren 30 sep., 10:00