Uitgestelde raad Oranje Bolwerck en Westerwal

Uitgestelde raad Oranje Bolwerck en Westerwal

Oranje Bolwerck

Bij de behandeling van het raadsvoorstel waren door de Onafhankelijken twee moties ingediend. Beide hadden tot doel om de starterswoningen die in het plan zitten voor 150.000 euro en die een veel hogere prijs kosten om te bouwen (235.000 euro aan stichtingskosten) voor de startersmarkt te behouden.

De eerste motie stelde voor om de woningen in 'maatschappelijk gebonden eigendom' voor de verkoop aan te bieden en die verkoopvoorwaarden aan de raad voor te leggen. Maatschappelijk gebonden eigendom betekent dat de eerste koper (en volgende kopers) de woning niet zomaar op de vrije markt mogen verkopen, maar deze eerst moeten aanbieden aan de gemeente, waarbij eventuele prijsstijgingen niet volledig ten goede komen aan de eigenaar, maar de winst wordt gedeeld tussen de eigenaar en de gemeente. Dit betekent dat de woningen langer beschikbaar blijven tegen een lagere prijs dan de marktwaarde.

De tweede motie betrof het opstellen van een 'gemeentelijke doelgroepenverordening' die het mogelijk zou moeten maken om woningen bij voorkeur aan lokale starters aan te bieden.

Het CDA had een amendement ingediend op de ontwikkelovereenkomst zoals die aan de raad is voorgelegd (en waarbij het college een verzoek had gedaan om daar geen veranderingen meer in aan te brengen, omdat deze het resultaat was van een pakket aan onderhandelingen) om de woningen die in 'middenhuur' (710 euro tot 950 euro) aangeboden zullen worden niet meteen op het maximum daarvan te zetten, de zelfbewoningsplicht te verlengen van 3 naar 5 jaar (om speculatie van 'huisjesmelkers' tegen te gaan), te zorgen dat de woningen in het goedkope segment eerst drie maanden exclusief aan Oudewaternaren worden aangeboden en te verzekeren dat een serieus aantal woningen in de goedkope sector wordt aangeboden.

Het amendement van de CDA haalde het niet, de twee moties van de Onafhankelijken werden aangenomen. Hoewel het college beide moties had afgeraden omdat er mogelijk wijzingen in het bestemmingsplan moeten worden aangebracht, wat weer tot vertraging zou kunnen leiden.

Westerwal

Het CDA had een initiatiefvoorstel en een motie ingediend om te komen tot gedeeltelijke opheffing van de geheimhouding van de ontwikkelingen rond de Westerwal. Dit om in openbaarheid te kunnen spreken over een door het CDA ontwikkeld plan om ook daar tien starterswoningen met een oppervlak van 45 m2 te ontwikkelen in plaats van 'startersappartementen' met een oppervlakte van 80 m2. Die zijn ook geschikt voor andere doelgroepen.
(De redenering lijkt te zijn, dat starterswoningen alleen geschikt moeten zijn voor één en hooguit tweepersoonshuishoudens zonder kinderen - red.).

De opheffing van de geheimhouding gold alleen voor het gebouw 'de Olieslager'. Het college had dit afgeraden in verband met het late stadium van de onderhandelingen over de ontwikkeling van Westerwal, die in april in de raad moet worden behandeld. Door twee stemmen voor van de Onafhankelijken werd het initiatiefvoorstel met 9 stemmen voor en 6 tegen aangenomen. De motie die het CDA ook had ingediend voor het geval dat het initiatiefvoorstel zou worden verworpen werd daarna verworpen met de stemmen van de coalitie tegen.

Trudie Scherpenzeel

Meer berichten