Nieuw parkeerbeleid binnenstad Oudewater

Op 4 februari 2021 heeft de gemeenteraad het advies van de werkgroep Parkeerbeleid Binnenstad Oudewater vastgesteld. Het college gaat nu aan de slag met het uitwerken van nieuwe parkeerregels (blauwe zone en betaald parkeren), parkeervergunningen en handhaving.
De gemeenteraad heeft tevens een motie aangenomen om bezoekers aan de binnenstad aan te moedigen met de fiets (of te voet) te komen.

De werkgroep adviseert de vrije parkeermogelijkheden in de binnenstad te beperken. Dat betekent dat in de (woon)straten waar bewoners hun auto willen parkeren, bezoekers betaald moeten gaan parkeren (maandag - vrijdag 16.00 tot 22.00 uur, op zaterdag en zondag van 09.00 tot 22.00 uur). De huidige 'blauwe zone' voor 'kort parkeren voor bezoekers' blijft in het advies van de werkgroep zo goed als onveranderd. Op het parkeerterrein naast het Stadskantoor en het parkeerterrein Plesmanplantsoen kan gratis geparkeerd worden. Dit is bijvoorbeeld voor bezoekers die een langer bezoek willen brengen aan de binnenstad of bewoners uit de binnenstad die niet voor een vergunning in het betaald parkeergebied willen betalen.

Het parkeerterrein naast het Stadskantoor moet 'uitnodigend' en veilig worden ingericht met onder meer betere verlichting, camera's en goed gemarkeerde parkeervakken. Daarnaast vindt de werkgroep het heel belangrijk dat er extra parkeerruimte komt. Uit onderzoek kwam naar voren dat er vooral in de avonden en weekenden een zeer hoge parkeerdruk is.

Wethouder Walther Kok: "We vinden het als gemeente belangrijk dat voor inwoners, winkeliers en andere ondernemers en bezoekers de binnenstad van Oudewater aantrekkelijk, bereikbaar en veilig blijft. Het uitgangspunt is wel steeds geweest dat de oplossingen geen extra geld mogen kosten."

Planning

Zoals het er nu uitziet, kan de gemeenteraad over een paar maanden een besluit nemen over het nieuwe parkeerbeleid. Voorafgaand aan het besluit dat genomen wordt over het parkeerbeleid wordt de omgeving hierover geïnformeerd. NB: tarieven zijn nog niet bekend.

Het volledige adviesrapport is te lezen op https://www.oudewater.nl/masterplan/parkeerbeleid.

Meer berichten