Afbeelding
Foto: Tony hardenberg

‘Van Abstracte kunst tot Magisch-Realisme’

maandag 20 maart 2023 14:00 t/m 16:00

Tweedaagse cursus kunstgeschiedenis

De cursus ‘Geschiedenis van de West-europese kunst’ die wij u in het vorige seizoen aanboden heeft veel enthousiaste reacties opgeleverd. Cursusleider Hoo Man Chan bracht de deelnemers in acht lesmiddagen op unieke wijze in contact met de belangrijkste kunststromingen van de afgelopen eeuwen. Duidelijk werd echter dat dit tijdsbestek eigenlijk onvoldoende was om dieper op sommige periodes in te gaan. Uit reacties van de deelnemers bleek dat men van mening was dat met name de ‘Moderne Kunst’ wat meer aandacht zou mogen krijgen.

Reden voor ons om opnieuw samen met cultuurwetenschapper drs. Hoo Man Chan een tweetal middagen aan te bieden die in het teken zullen staan van de begin periode van de Nederlandse moderne kunst met als titel  ’Abstracte kunst tot Magisch-Realisme’. Daarnaast ligt het in de bedoeling om begin volgend seizoen nog aandacht te besteden aan de periode na de Tweede Wereld oorlog, met daarin o.a de Cobra periode. Over deze laatste cursus zult u uiteraard later nog geïnformeerd worden.

Uiteraard staan deze cursusmiddagen open voor een ieder die geïnteresseerd is in met name de geschiedenis en de  ontwikkeling van de Nederlandse moderne kunst.

De cursus van ‘Abstracte Kunst tot Magisch- Realisme’ vindt plaats op maandag middagen 20 en 27 maart in ‘t Raedthuys van Haastrecht.

Deelname voor beide middagen: 45 euro. Donateurs 40 euro  

Maandagmiddag 20 en 27 maart vanaf 14.00 uur           

’t Raedthuys, Haastrecht

Deelname  € 45,00 voor twee middagen.

Donateurs € 40,00

Inschrijving via www.haastrechtsekring.nl

Locatie