Afbeelding

Bestemmingsplan ‘De Bleek’ waarschijnlijk in de loop van 2025 van start

Algemeen

Trudie Scherpenzeel

De hoofdmoot van de vergadering van de commissie ruimte in Montfoort van afgelopen week ging over het bestemmingsplan ‘De Bleek’. Voorafgaande aan de vergadering werd een presentatie gegeven over de vormgeving van het plan. Eigenlijk was iedereen wel voor het plan zoals het er nu uitziet.

Zonnepark en hoogspanningsstation

Er was een verzoek van Sunvest (een exploitant van zonneweides) en Stedin (de netbeheerder) om akkoord te gaan met de aanleg van een zonnepark en de bouw van een hoogspanningsstation op een eerder door de gemeente Montfoort aangewezen ‘zoeklocatie’ voor een zonnepark, te weten tussen Cattenbroek en Reijerscop, langs de A12. Voorafgaande aan de vergadering deelde wethouder Wikselaar mee, dat de realisatie van het zonnepark op Mastwijk niet gaat lukken. Het gaat om een principe-verzoek van de beide partijen om mee te werken aan een omgevingsvergunning. Het zou gaan om een natuur-inclusief park, waarbij de zonnepanelen op 1,5 meter boven het maaiveld komen, er wordt ingezaaid met grasmengsel dat ten goede komt aan de biodiversiteit en het land kan worden begraasd door schapen, niet al te intensief. Verder wordt een hoogspanningsstation gebouwd. Tegen de hoogte van dat station bestonden (8 meter) wel bezwaren, maar dat station is nodig om de verstopping op het elektriciteitsnet voor een deel op te lossen. De gemeente stelt voor om als voorwaarde te stellen dat het project voor 50 % in lokaal eigendom komt. Verder kan het project een substantiële bijdrage leveren aan de energietransitie voor Montfoort (de raad heeft vorig jaar bepaald als ambitie te stellen dat de helft van de eigen energiebehoefte op eigen grondgebied wordt opgewekt). Verschillende partijen verwezen naar de eerder uitgesproken ambitie om eerst de mogelijkheden van de zonneladder te benutten, maar die lopen voor grote daken aan tegen de verstopping op het net. Voor wat betreft de financiering/eigenaarschap wordt nagedacht over een energie-coöperatie voor inwoners en een mogelijke rol voor vermogenden als financiers, die dan hun geld terug kunnen krijgen via bijvoorbeeld obligaties. Sunvest heeft daar een grondpositie, althans een langjarige afspraak met de eigenaar van de grond, dus is deze nodig in het project. Ook omdat een deel van die grond beschikbaar komt van Stedin, die daar geen grondpositie heeft. De commissie was ook van mening dat de inpassing in groen van groot belang is.

De Bleek

De nota van zienswijzen en de hoeveelheid opmerkingen daarin die te herleiden zijn tot de provincie zorgden bij Lokaal Montfoort voor enige onrust. Wethouder Jonkers deelde mee, dat hij nog in gesprek is met de provincie en zelfs de volgende dag daar weer zijn opwachting ging maken. Partijen waren blij dat er schot zit in de ontwikkeling van het plan. Er werden nog wel enkele opmerkingen gemaakt, zoals: waar blijft het plan Rapijnen etc., maar hoewel het als bespreekstuk naar de raad ging zal het die hobbel wel nemen.

Commissie Financiën, bestuur en samenleving

Deze commissie had vooral uitwerkingen van de begroting op de agenda staan in belastingverordeningen. Twee agendapunten zorgden wel voor enige woede in de commissie, te weten de voorgestelde verhogingen van de tarieven van de ODRU en de met terugwerkende kracht te benoemen raad van toezicht van de stichting Onderwijs Primair. Voor wat betreft het eerste is die woede terug te leiden tot het feit dat Montfoort, ook als het niet instemt, toch met die kosten geconfronteerd zullen worden. De commissie pleitte voor een harder taalgebruik richting de ODRU. De commissie voelde zich ook gepasseerd bij de benoeming van die leden van de RvT, die al in de zomer is ingegaan.

Afbeelding
Collectanten de straat op voor kinderen in armoede 55 minuten geleden
Afbeelding
Enkeltje Holandija nu ook in Oudewater 17 uur geleden
Afbeelding
Taizé viering in Linschoten 22 uur geleden
Afbeelding
Lijst van gevonden en vermiste dieren gisteren
Afbeelding
Plusdienst 'Geloof, Hoop & Liefde' 13 apr, 09:00
Afbeelding
In Memoriam: Piet Rutges (1949 - 2024) 12 apr, 19:00
Afbeelding
O.P.A. vijftig jaar! 12 apr, 18:00
De eerste bezoeker van het seizoen ontving enkele publicaties over het Gemaal en heerlijke koeken.
Amersfoort aan zee in Haastrecht 12 apr, 17:00