Afbeelding

Gelijke monniken, gelijke kappen

Algemeen

Trudie Scherpenzeel

Commissie Bestuur, Financiën en Samenleving

Naast de behandeling van de concept financiële jaarstukken voor 2024 werd vorige week een groot gedeelte van de vergadering van de commissie Bestuur, Financiën en Samenleving in beslag genomen door insprekers over het voorgenomen beleid rond buitensport accommodaties in de gemeente Montfoort (sportpark Hofland in Montfoort en sportpark Rappijnen in Linschoten).

Deels vanwege de samenvoeging met Linschoten en de tijdstippen en coalities toen de betreffende sportaccommodaties werden gebouwd of aangelegd is er een lappendeken van verschillende afspraken en overeenkomsten ontstaan voor de gemeente. Er is een adviesbureau in de arm genomen om die in kaart te brengen en een oplossing te verzinnen voor een gelijke behandeling van alle verenigingen.

Het bureau is tot de conclusie gekomen, dat dat als volgt zou kunnen: Verenigingen die spelen op gemeentelijke accommodaties moeten één derde van de renovatiekosten aan de gemeente vergoeden, de kosten voor jaarlijks onderhoud worden 50/50 verdeeld en voor onderhoud aan verharding en groen is de vereniging volledig verantwoordelijk. Voor verenigingen die spelen op niet gemeentelijk eigendom komen kosten voor renovatie volledig voor rekening van de vereniging, evenals het onderhoud aan verharding en groen. Die verenigingen krijgen nog wel een bijdrage van 50% in de jaarlijkse onderhoudskosten. Er wordt al drie jaar over gediscussieerd, mede naar aanleiding van een rekenkamerrapport van 2019 en opmerkingen van de provincie over die lappendeken en de onzekerheid daarvan voor de begrotingen.

De sportwereld was daar om uiteenlopende redenen tegen te hoop gelopen, want de uitwerking daarvan is voor de verenigingen nog onduidelijk, vanwege de verschillen in de afspraken. Er klonken grote bezwaren over toekomstige faillissementen. En dat zou toch in strijd zijn met het streven om in het kader van gezondheid en het belang van sport en spel buitensport te stimuleren.

Uit de beantwoording van de wethouder bleek dat ook de gemeente niet voldoende inzicht heeft in de financiële situaties van de verenigingen.

Het punt twee van het besluit (de gevolgen van dit nieuwe beleid vanaf 2025 in de begrotingen op te nemen) zal in de raad geen steun krijgen. De commissie discussie was voornamelijk gericht op het vaststellen van de kaders zoals hierboven uiteengezet, zodat de wethouder met de verenigingen individueel afspraken kan maken. De VVD was tegen het hele voorstel en kondigde een motie aan om het voorstel aan te houden. Vanzelfsprekend ging het stuk naar de raad als bespreekpunt.

Gemeentelijk vastgoed

Eenzelfde document was aan de orde voor wat betreft het gebruik van het gemeentelijk vastgoed. Ook daar was een lappendeken van afspraken uit het verleden en dit document beoogde om de basis waarop de huur wordt berekend gelijk te trekken. Dit stuk ging als hamerstuk naar de raad.

Afbeelding
Collectanten de straat op voor kinderen in armoede 21 minuten geleden
Afbeelding
Enkeltje Holandija nu ook in Oudewater 17 uur geleden
Afbeelding
Taizé viering in Linschoten 22 uur geleden
Afbeelding
Lijst van gevonden en vermiste dieren gisteren
Afbeelding
Plusdienst 'Geloof, Hoop & Liefde' 13 apr, 09:00
Afbeelding
In Memoriam: Piet Rutges (1949 - 2024) 12 apr, 19:00
Afbeelding
O.P.A. vijftig jaar! 12 apr, 18:00
De eerste bezoeker van het seizoen ontving enkele publicaties over het Gemaal en heerlijke koeken.
Amersfoort aan zee in Haastrecht 12 apr, 17:00