Afbeelding

Commissie ruimte: Paarden: agrarisch of niet

Algemeen

Trudie Scherpenzeel

In Montfoort is, jaren geleden, een burenruzie ontstaan in Willeskop. De ene buurman van een paardenbedrijf is bang voor zijn stankcirkel, de andere vindt dat er te veel verkeer over de gedeelde oprit van hem en de buurman met het paardenbedrijf komt. De strijdende partijen proberen voortdurend om het paardenbedrijf door de gemeente te laten verbieden en aarzelen niet om daar rechtszaken over aan te spannen. Die kosten de gemeente veel tijd en geld.

Steen des aanstoots is dat in het bestemmingsplan niets is geregeld over paarden (behalve een opfokbedrijf in Heeswijk, dat als zodanig bestemd is) als agrarische activiteit. De gemeente probeert al een aantal jaren om dat manco in het bestemmingsplan aan te pakken. Dat is een vorige wethouder niet gelukt omdat de raad vond dat het te veel eer was om een burenruzie via een beleidswijziging op te lossen. De huidige wethouder stelde daarom deze zomer een ongebruikelijke procedure voor om te komen tot het reguleren van paardenhouderij in het bestemmingsplan en zo de grond onder die rechtszaken weg te halen. De raad besloot om ‘zienswijzen’ in het agrarisch gebied op te halen nog voor er een raadsbesluit lag op paardenhouderij als agrarische activiteit. De grond daarvoor werd gevonden in een VNG-richtlijn over paardenhouderij. Er zijn op die activiteit slechts drie zienswijzen binnengekomen, waarvan twee voorspelbaar van de strijdende partijen. Het voorgenomen besluit staat paardenhouderij toe in het agrarisch gebied, maar verbindt wel voorwaarden aan voorzieningen bij een paardenhouderij. Zo mag er geen extra bedrijfswoning worden gebouwd, moeten paardenbakken gedraineerd zijn maar geen afvalwater in het oppervlakte water laten stromen, mag incidenteel een ‘bouwwerk, geen gebouw zijnde’ (te denken valt aan longeerringen en stapmolens) buiten het bouwvlak van een voormalig agrarisch perceel met vergunning van de gemeente geplaatst worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hobbymatige paardenhouderij (maximaal 5 paarden), productiegerichte paardenhouderij (fokken en hengstenhouderij, handelsstal) en gebruiksgerichte paardenhouderij (manege en groepslessen; deze blijven verboden in het agrarisch gebied, want worden als sportaccommodatie aangemerkt).

De commissie was in het algemeen wel tevreden met de nota, had nog wel wat vragen maar alle partijen lieten weten in te stemmen met de nota. Niettemin werd het voorstel toch als een bespreekstuk voor de raad geagendeerd, waarom was niet helemaal duidelijk.

Afbeelding
Collectanten de straat op voor kinderen in armoede 1 uur geleden
Afbeelding
Enkeltje Holandija nu ook in Oudewater 18 uur geleden
Afbeelding
Taizé viering in Linschoten 23 uur geleden
Afbeelding
Lijst van gevonden en vermiste dieren gisteren
Afbeelding
Plusdienst 'Geloof, Hoop & Liefde' 13 apr, 09:00
Afbeelding
In Memoriam: Piet Rutges (1949 - 2024) 12 apr, 19:00
Afbeelding
O.P.A. vijftig jaar! 12 apr, 18:00
De eerste bezoeker van het seizoen ontving enkele publicaties over het Gemaal en heerlijke koeken.
Amersfoort aan zee in Haastrecht 12 apr, 17:00