Afbeelding

Uit de commissie Samenleving en Financiën Montfoort

Algemeen

De commissie Ruimte ging in deze maand niet door vanwege een gebrek aan agendapunten. Het enige agendapunt (het omzetten van bedrijfswoningen naar gewone woningen) werd toegevoegd aan de commissie Samenleving en Financiën.

Het punt omzetten van bedrijfswoningen naar gewone woningen betrof een ‘kader’ waaraan burgers en bedrijven kunnen zien of zo’n verzoek kans maakt voor dat er allerlei werkzaamheden worden verricht voor het indienen van zo’n verzoek. Het was nadrukkelijk nog niet het stuk waar de raad reikhalzend naar uitziet, over omzetting van vrijkomende agrarische bebouwing. Dat wordt later in het jaar verwacht.

Het betreft slechts enkele verzoeken per jaar op bedrijventerreinen. De moeilijkheid is altijd dat toekomstige burgerbewoners van voormalige bedrijfswoningen geen overlast mogen geven voor omliggende bedrijven.

Verder was de in mei gebruikelijke lijst van begrotingen en jaarrekeningen van WGR-regelingen. Dat de gemeente Montfoort een moeizame relatie heeft met de ODRU (omgevingsdienst) mag bekend worden verondersteld. De directeur van de ODRU kwam daarom een toelichting geven over gepasseerde en toekomstige ontwikkelingen, maar dat stemde de commissie nu niet direct vriendelijker. De gemeente heeft een paar jaar geleden werkzaamheden weer teruggehaald naar de gemeente en men is kritisch over de financiële gang van zaken.

De wethouder had in alle zienswijzen een paragraaf geplaatst waarin staat, dat als de ‘meicirculaire’ (over de uitkering van het gemeentefonds) tegenvalt ook de gemeenschappelijke regelingen zullen moeten mee bezuinigen. Dit omdat de reacties van gemeenten op de begrotingen 2024 binnen moeten zijn voor de meicirculaire binnen is. En de onzekerheid daarover groot is.

Tenslotte waren er nog twee insprekers: De heer Janssen had gevraagd de commissie te mogen toespreken en had beloofd zich aan de toegemeten spreektijd te zullen houden. Toen hij dat niet deed werd hem het woord ontnomen, na twee keer aan de afspraak te zijn herinnerd.

De tweede inspreker kwam namens de klankbordgroep bij de nieuwe school een petitie indienen om van de Maarschalklaan een fietsstraat te maken. Die petitie heeft naar zijn zeggen een brede steun van alle aanwonenden. Alle stukken gingen als bespreekstuk naar de raad.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Geslaagde 47e Zwem4daagse in het Knopenbad 15 minuten geleden
Afbeelding
Dichterbij Paulina 1 uur geleden
Afbeelding
Spaaractie met veel enthousiasme ontvangen! 2 uur geleden
Afbeelding
Opeens is het seizoen voorbij voor VVL 3 uur geleden
Afbeelding
De competitie is gespeeld; De laatste verslagen 7 uur geleden
Afbeelding
Dijk- en oeververbetering Gekanaliseerde Hollandsche IJssel Willeskop 8 uur geleden
Afbeelding
Open muziekochtend bij muziekvereniging Concordia in Haastrecht 30 mei, 17:00
Afbeelding
Suppen voor een schone IJssel 29 mei, 19:00