Afbeelding

Raadsvergadering Montfoort

Algemeen

De raad van de gemeente Montfoort was vers terug van een training effectief vergaderen vorige week maandag. En dat was te merken. Een agenda met bijna twintig punten werd binnen het uur afgehandeld, waarin ook nog een ‘motie vreemd’ unaniem werd aangenomen. Deze was ingediend door de PAK en behelsde een garantie voor financiering van het ‘Bakkershuis’ tot het einde van dit jaar.

Het Bakkershuis is gerealiseerd met een legaat en dat dreigt komende zomer op te raken. Hoewel wethouder van der Poll het middel van garantstelling niet de juiste manier vond (dat wordt veelal ingezet bij nieuwbouw) was zij van mening, dat het Bakkershuis ook leidt tot besparingen op andere terreinen binnen het sociaal domein, zodat er langer tijd kan worden genomen om voor een definitieve financiering te zorgen. De motie werd unaniem aangenomen.

Wisseling van de wacht

Raadslid Van der Veen van Lokaal Montfoort heeft om gezondheidsredenen verzocht om tijdelijk ontslag. Dit werd hem verleend tot de zomer, waarna dit zo nodig nog twee keer kan worden verlengd. In zijn plaats werd tot tijdelijk raadslid benoemd H. van Vlaanderen (Lokaal Montfoort). Omdat Van der Veen ook optrad als commissievoorzitter van de commissie ruimte werd Timmerarends (SGP) tot tijdelijk voorzitter benoemd, met als plaatsvervanger Andriessen van de VVD.

Overige punten

De training had kennelijk ingehouden dat het niet nodig is om altijd in eerste en tweede termijn het woord te voeren als je het met het voorstel eens bent. In recordtempo werden de andere raadsvoorstellen afgehamerd met unanieme instemming, met uitzondering van de ‘fit- en beleefroute’ die de VVD tegen zich kreeg. Dat hadden zij in de commissie al aangekondigd omdat de VVD van mening is dat eerst de al bestaande speelplaatsen moeten worden onderhouden. De rest van de raad vindt dat ook wel, maar de ‘fit- en beleefroute’ kan nu rekenen op cofinanciering vanuit het Europees programma voor de ontwikkeling van het platteland en daar zit een deadline van de besluitvorming aan vast.

Het ging o.a. om het regionale voorstel van Beschermd Wonen, een wijziging in de financiële verordening van de gemeente, de reactie van de raad op de kaderbrief van de GGD-ru voor de begroting van 2024 en de aanbesteding van de accountant van de gemeente.

Het enige punt dat nog voor discussie had kunnen zorgen (parkeren bij de postduivenvereniging aan de Julianalaan) werd aan het begin van de vergadering alsnog als niet besluitrijp afgevoerd.

En zo kon het gebeuren, dat de voorzitter de vergadering om negen uur kon sluiten. Een unicum in de geschiedenis (althans voor zover deze verslaggever die heeft meegemaakt).

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Dichterbij Paulina 39 minuten geleden
Afbeelding
Spaaractie met veel enthousiasme ontvangen! 1 uur geleden
Afbeelding
Opeens is het seizoen voorbij voor VVL 2 uur geleden
Afbeelding
De competitie is gespeeld; De laatste verslagen 6 uur geleden
Afbeelding
Dijk- en oeververbetering Gekanaliseerde Hollandsche IJssel Willeskop 7 uur geleden
Afbeelding
Open muziekochtend bij muziekvereniging Concordia in Haastrecht gisteren
Afbeelding
Suppen voor een schone IJssel 29 mei, 19:00
Afbeelding
Klimop 29 mei, 17:00