Afbeelding

Laden elektrische auto: een logistiek ingewikkeld probleem

Algemeen

Het leeuwendeel van de vergadering van het forum ruimte in Oudewater was afgelopen week gewijd aan een presentatie over het opbouwen van een laadpalennetwerk in de gemeente Oudewater. De presentatie bevatte een grote hoeveelheid Engelstalige terminologie. Vincent Bos van de SGP/CU vroeg terecht om aandacht voor het hanteren van onze eigen taal in het raadsvoorstel dat eraan zit te komen.

Dat raadsvoorstel zal een groot aantal voorstellen bevatten, te beginnen met het uitgangspunt dat wie een eigen oprit heeft geen publieke laadpaal kan aanvragen. Verder zal worden gestimuleerd dat het netwerk wordt opgebouwd in de volgorde privaat (die opritten dus), semi-privaat en publiek (parkeerterreinen van bedrijven en bestaande parkeerterreinen) en dan pas publiek. Een ander uitgangspunt is dat ‘vraaggestuurd’ wordt gekeken. Als er een publieke laadpaal wordt geplaatst, dan wordt het gebruik van die paal gevolgd. Er wordt bijvoorbeeld tot een gebruik van 700 Kwh per maand één parkeervak gemarkeerd voor elektrisch laden. Daarna wordt een tweede parkeervak afgekruist en als er bij dat laadpunt meer dan 1.000 Kwh per maand wordt afgenomen komt er een nieuw laadpunt bij. Nog een uitgangspunt is dat er voor iedereen op den duur een laadpunt moet zijn binnen 300 meter van de woning. Dan is er nog het probleem van wie dat gaat betalen en hoe. De gemeente streeft naar een goede prijs en een model, dat als er winst wordt gemaakt op de publieke laadpunten, die naar de gemeente terugkomt. Met als doel te kunnen investeren in de uitbreiding van het netwerk. Hoewel er vrij algemeen waardering was voor de presentatie, leverde die toch een spervuur van vragen op. Vrijwel allemaal van technische aard. Voordat er daadwerkelijk een raadsvoorstel wordt aangeboden volgt nog een participatietraject (online).

Beschermd wonen

De hoofdmoot van het forum samenleving vormde een voorstel van de U16 beschermd wonen. Destijds bij de decentralisering van het sociaal domein, alweer acht jaar geleden, is bepaald dat de financiering van vormen van begeleid wonen of opname in instellingen via een centrumgemeente zal worden geregeld. De gemeenten van U16 hebben daarbij te maken met de gemeente Utrecht. Dit geld zal nu worden ‘door-gedecentraliseerd’ via een ingewikkelde U-bocht constructie: het geld komt dan eerst naar de gemeenten, gaat vervolgens naar Utrecht en als er aan het eind van het jaar nog over is komt het via een bepaalde verdeelsleutel weer terug naar de gemeente. De bedoeling is om zo veel mogelijk te voorkomen dat mensen worden geïnstitutionaliseerd. Utrecht verliest de regiefunctie en er wordt ook nog geld van voorgaande jaren teruggestort aan de regiogemeenten. Het gaat om veelal aan GGZ gerelateerde problematiek en het zal nog wel enige tijd duren voordat dit helemaal geregeld kan worden, de verwachting is vanaf 2024. Het stuk ging als bespreekstuk naar de raad.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Traditionele rommelmarkt in Haastrecht 2 uur geleden
Afbeelding
Zangmiddag in Waarder 9 uur geleden
Afbeelding
Het eerste seizoen van de Jupiter Sportspeeltuin een groot succes 12 uur geleden
De Herder in al zijn glorie langs de Hollandse IJssel, rechts molenaar Dries van Beek
Molen de Herder in Willeskop 14 apr, 19:00
Het Recreantentoernooi wordt gesponsord door Overbeek-transport BV Rotterdam en Van der Voet Assurantiën BV Haastrecht.
Tafeltennisvereniging TOP organiseert Recreantentoernooi 14 apr, 17:00
Afbeelding
Collectanten de straat op voor kinderen in armoede 14 apr, 12:00
Afbeelding
Enkeltje Holandija nu ook in Oudewater 13 apr, 19:00
Afbeelding
Taizé viering in Linschoten 13 apr, 14:00