Piet, Rens en Hanneke tussen de koeien.
Piet, Rens en Hanneke tussen de koeien. Foto: Cees Reichard

Melkveebedrijf kan niet uitbreiden

Algemeen

Veel onzekerheid en hoe gaat de toekomst er uit zien

Stikstof veroorzaakt in ons land veel problemen waar vooral de agrariërs tegenaan lopen. Denk bijvoorbeeld aan de natuurbeschermingswetvergunning (nbw), stikstofemissie, beschikbare stikstofruimte en onbenutte investeringen. Een paar voorbeelden waar agrariër en tevens dierenarts Rens van Vliet uit Polsbroek over mee kan praten. Rens ondervindt hier veel hinder van. Hij is mede-eigenaar van een melkveebedrijf in maatschap aan de Noordzijde in Polsbroek. De boerderij heeft 85 koeien, 40 stuks jongvee en 5 stieren, terwijl het bedrijf geschikt is voor 180 dieren. Echter diverse genomen maatregelen steken daar een stokje voor.

Rens van Vliet is 27 jaar en sinds 1 januari 2021 mede-eigenaar van het melkveebedrijf in maatschap met zijn schoonvader Piet van Dijk en zijn vrouw Hanneke.

Op 16-jarige leeftijd werd hij gevraagd om een hele week op de boerderij van de familie van Dijk de koeien te komen melken. Daarna is hij daar in een drukke vakantieperiode gaan werken. En uiteindelijk is hij er iedere zondagavond gaan melken. Hij verdiende hier een mooi zakcentje mee, terwijl hij nog op school zat. Rens heeft het gymnasium op de Willem de Zwijgerschool in Schoonhoven gedaan en daarna is hij in Utrecht diergeneeskunde gaan studeren. Na zesenhalf jaar was hij als veearts afgestudeerd. In die tussentijd is hij steeds meer op de boerderij gaan werken en kreeg hij verkering met dochter Hanneke.

Na zijn studie is Rens 4 dagen als dierenarts in Schoonhoven gaan werken. De overige dagen is hij op de boerderij werkzaam. Op 8 november 2021 zijn Hanneke en Rens in het huwelijk getreden.

Natuurbeschermingswetvergunning

Het gesprek over waar het melkveebedrijf tegenaan loopt wordt gevoerd met Rens, Piet en Hanneke. Rens vertelt dat zij nog steeds geen natuurbeschermingswetvergunning hebben. Het ontbreken van zo’n nbw-vergunning zorgt voor veel problemen die uitbreiding van het bedrijf in de weg staan. Piet vertelt dat het bedrijf destijds officieel een vergunning voor een uitbreiding heeft gekregen. Zo werd in 2009 de stal vergroot en zijn er zestig koeplaatsen bijgekomen. Voor die zestig koeplaatsen is er meer grond bij het bedrijf gekomen. “Echter op het moment dat de dieren zouden komen, werd het niet vergund om zestig extra koeien te houden. Er is in het bedrijf geïnvesteerd. Deze investering kan economisch niet terugverdiend worden, omdat het bedrijf nu niet volledig benut wordt.”

Stikstofemissie

Een ander probleem is de stikstofemissie. “Van de provincie moeten wij uitstootgegevens van het bedrijf aanleveren. Die moeten ervoor zorgen dat er een nbw-vergunning komt en die kan pas verleend worden als er op papier beschikbare stikstofruimte is. Wij verwachten dat dit nog jaren gaat duren, tenminste ‘als die komt’.

Door dit alles zijn er veel bedrijven in de financiële problemen gekomen, zelfs ook failliet verklaard.”

Rens: “Wij proberen op ons bedrijf de stikstofuitstoot te verminderen. Je probeert de koe minder stikstof uit te laten stoten door te sturen in de hoeveelheid eiwit in de voeding.

Dit is onder begeleiding van het project ‘koe en eiwit’. Dit is een landelijk project. Hier zitten 150 bedrijven in die vier jaar lang onderzoeken in hoeverre je het eiwit in de voeding kan verlagen en de koe gezond te houden.”

Intentie

Hanneke: “Onze intentie is om te blijven boeren. Ik hoop dat we over tien jaar, als mijn vader stopt, dit bedrijf kunnen voortzetten.

Wij hopen dat wij in de toekomst onze investeringen die wij gedaan hebben, volledig kunnen benutten. Dat betekent 145 koeien en nog wat jongvee erbij.”

Hanneke is drie dagen doktersassistentie in Utrecht en werkt de overige dagen op de boerderij. Haar vader Piet is alle dagen op de boerderij aanwezig.

Overigens merkt Rens op dat ze onder andere d.m.v. zonnepanelen energie-neutraal werken. Verder zijn ze bezig met kringlooplandbouw en biodiversiteit. Dit wordt o.a. bereikt door het telen van kruidenrijk grasland, het uitvoeren van slootkantbeheer en veel weidegang voor de koeien en jongvee.

Tot slot wil Rens nog kwijt dat hij in zijn werk als dierenarts bemerkt dat er bij de boeren veel problemen zijn. Er is veel onzekerheid en zij zijn vooral bezorgd hoe de toekomst er uit gaat zien.

Cees Reichard

Afbeelding
'Hartjes op de fiets' gestopt 2 uur geleden
Afbeelding
Dramatisch ongeval op Johan J. Vierbergenweg 4 uur geleden
Afbeelding
OZV Jeugd wint van koploper 5 uur geleden
Afbeelding
Winst voor FC Oudewater na tumultueus slot 6 uur geleden
Afbeelding
Gewéldige eerste editie schoolvolleybaltoernooi 7 uur geleden
Afbeelding
Lezing over Godfried Bomans 12 uur geleden
Afbeelding
Bijzondere muziekvoorstelling in Linschoten 6 feb, 19:00
Afbeelding
Snertwandeling in Hekendorp 6 feb, 17:00