De slechte staat van de afgesloten brug.
De slechte staat van de afgesloten brug. (Cees Reichard)

Boezemmolen brug afgesloten

Molen onbereikbaar voor het verkeer

De Boezemmolen brug over de Vlist is door zijn slechte staat met onmiddellijke ingang afgesloten. Hij is behoorlijk beschadigd en niet veilig om te gebruiken. De eigenaar van de brug, het Zuid-Hollands Landschap (ZHL), kan nog niet zeggen of deze gerepareerd of geheel vervangen gaat worden.

Marion Pols van het hoofdkantoor zegt dat hier een behoorlijk kostenplaatje aan vast zit. Hoe dit zich gaat ontwikkelen is voor haar op dit moment nog niet bekend.

De Boezemmolen No 6 is op dit moment niet te bereiken. Het fietspad langs de molen is i.v.m. werkzaamheden t/m 17 juni afgesloten. Dit betekent dat er geen toevoerwegen naar de molen zijn. Marian Pols adviseert om, zodra het fietspad weer geopend is, vanaf het zwembad via dit pad naar de molen te gaan. Zij zegt ook dat het ZHL nog geen oplossing heeft hoe auto’s en vrachtverkeer voor eventuele reparaties de molen kunnen bereiken.

De vrijwilligers van de molen waren zeer verbaasd dat zij zonder inlichtingen geconfronteerd werden met de afsluiting van de brug. Er was geen enkel overleg en tot op heden is er nog geen gesprek met ZHL geweest. Er zijn veel onduidelijkheden en zij willen graag weten hoe de molen voor iedereen weer bereikbaar wordt.

Cees Reichard

Meer berichten