pr

Afscheid raadsleden, installatie nieuwe raad

Een nieuwe coalitie van VGBK, SGP, CDA en VVD?

Op dinsdag 29 maart werd in een buitengewone raadsvergadering afscheid genomen van zestien raadsleden die de gemeenteraad gaan verlaten. Burgemeester Pieter Paans had voor alle vertrekkende raadsleden een persoonlijk woordje en bedankte hen voor hun inzet en betrokkenheid. Hij keek ook terug op de afgelopen raadsperiode, waarbij de werkdruk van het raadslid steeds meer toeneemt. Het was een warm afscheid waar ook de fractievoorzitters de vertrekkende raadsleden toespraken. Als afscheid kregen zij een uniek ontworpen zilveren reversspeld als blijvend aandenken aan de raadsperiode.

Drie vertrekkers kregen een Koninklijke Onderscheiding omdat zij zich twaalf jaar hebben ingezet als raadslid. Dat waren Cees van der Graaf (PvdA), Geke Smit-Raggers (Lokaal op 1) en Erik Wassink (SGP).

Een dag later, op woensdag 30 maart, werden de nieuw verkozen raadsleden voor de periode 2022-2026 geïnstalleerd. Dit gebeurde door het afleggen van de eed of de verklaring en belofte aan de voorzitter van de raad Pieter Paans. De heer Paans wenste hen succes met dit eervolle ambt. Na het officiële gedeelte was er gelegenheid om de pasbenoemde raadsleden te feliciteren.

Coalitiebesprekingen

Informateur Willem Schoof (VGBK) gaf hierna een verslag van de eerste verkennende gesprekken om te komen tot een nieuwe coalitie. Hij adviseerde om coalitiegesprekken te starten tussen VGBK, SGP, CDA en VVD. Volgens Schoof is dit de meest haalbare optie omdat deze kan rekenen op een stabiele meerderheid van 18 raadszetels. De raad werd voorgesteld om zijn advies in ontvangst te nemen en hem aan te wijzen als formateur. Wat ook gebeurde.

Op donderdag 31 maart startte het eerste coalitiegesprek.

Cees Reichard

Meer berichten