Debat in Oudewater

Vlak voor de verkiezingen is over een aantal politieke onderwerpen de knoop doorgehakt: Oudewater krijgt een overdekt zwembad, en er gaat gebouwd worden op de Westerwal. Over de herinrichting van de binnenstad kon geen overeenstemming bereikt worden, en dat wordt dus een serieus onderwerp voor het stadsbestuur en de nieuwe gemeenteraad.

Deze week ... Ronald Gabriëls (VVD) spreekt met Dick Stapel (CDA)

Het CDA motiveerde afgelopen week in een grote advertentie waarom zij tegen het zwembad gestemd hebben vanwege het kostenverhogend effect voor de burger:

Dick Stapel: “De gemeentelijke lasten zijn de afgelopen vier jaar met 57,2 % gestegen. Dat was voor iedereen opvallend veel. Voor een deel weliswaar als gevolg van de overdracht door de rijksoverheid naar de gemeentes van taken op het gebied van bijvoorbeeld de jeugdzorg zonder daarbij een kostendekkend budget mee over te dragen, maar ook door de keuzes van de coalitie. Voorstanders van het overdekt zwembad berekenden dat het voor elk gezin per jaar weliswaar vijftig euro extra gemeentebelasting gaat kosten, uitgaande van een gunstig scenario, maar bijvoorbeeld de energieprijzen, minder dan een maand na het besluit, rijzen nu al de pan uit.”

Ronald Gabriëls: “Je moet je nooit laten regeren door angst voor de toekomst. Decentralisatie van zorgtaken die niet gecompenseerd worden, de herindelingskorting, geen trap-op-trap-af toepassen op de financiën. Al jaren geeft het Rijk onvoldoende geld aan de gemeenten om hun taken uit te voeren. Moeten wij dan maar voorzieningen zoals het zwembad sluiten? Wij vinden dat de ‘vlucht naar voren’ de voorkeur verdient boven blijven zitten en lijdzaam zien hoe Oudewater armer wordt en voorzieningen verliest; een voorziening als een nieuw duurzaam zwembad draagt bij aan veiligheid, volksgezondheid (meer bewegen) en welbevinden, therapeutisch zwemmen. Zulke argumenten zijn moeilijk op geld waardeerbaar, maar dragen bij aan het welbevinden van heel Oudewater. We zien dat door het Rijk onze eigen begroting alle kanten op schiet. In november vorig jaar zouden we in 2022 op 0 uitkomen en nu houden we meer een half miljoen euro over in 2022. De investering van het zwembad vangen we op met woningbouw op Statenland. De jaarlijkse meerkosten van 23.500 euro voor zo’n grote verbetering voor Oudewater vinden wij acceptabel.”


Over huisvesting:

Dick: “Het Statenland moet straks 2,5 miljoen opbrengen aan woningbouw. De vraag is dan of voldaan kan worden aan de eis dat 30% van de huizen die er gebouwd worden sociale huurwoningen kunnen zijn. Gaat de gemeenteraad straks als eis stellen dat de woningbouwvereniging in dit grote bouwproject moet meedoen? Of wordt de grondopbrengst leidend? Logischerwijs zou je denken dat de gemeente nu als eerste voorbereiding de woonvisie moet herschrijven; het aanbod voor de gezinnen met een inkomen van anderhalf maal modaal is in de huidige visie getalsmatig ook volstrekt ontoereikend.”

Ronald: “Voor het project Statenland en de Kerkwetering zal de Woningbouwvereniging ook aan de bak moeten. En het is niet als excuus bedoeld, maar Oudewater staat er vergelijkenderwijs qua inschrijvingstijden niet als slechtste voor in de provinciale rangorde. Wie acuut woonruimte nodig heeft is met die vaststelling niet geholpen, maar Oudewater lijkt dankzij de woningbouw in elk geval bezig de achterstand van jaren in te gaan lopen. Daarom zijn wij altijd voor gevarieerd bouwen. “


Over de binnenstad, winkelen, vrije tijd en parkeren:

Dick: “Het was geen gelukkig moment om op de laatste raadsvergadering van deze periode de herinrichtingsplannen er als pakket doorheen te willen stemmen. Het vergt een betere discussie; het gaat niet over vier parkeerplaatsen op een andere plek.

Veel fundamenteler: de manier waarop de participatie georganiseerd is, deugt niet; daar zou je veel meer gebruik moeten en kunnen maken van digitale middelen, -

Ronald valt hem bij: “Inloopavonden zijn te vrijblijvend, getalsmatig worden ze slecht bezocht en mensen worden ineens actief als de schop bij wijze van spreken al bijna de grond in gaat. Het arsenaal aan digitale middelen daarentegen is onuitputtelijk. Je kunt een binnen een afgebakende doelgroep bijvoorbeeld mini-enquêtes houden met een berichtje dat een swipe bevat: twee mogelijke aanzichten van een gevel, een clubhuis, een winkelstraat met de vraag: welk van beide heeft jouw voorkeur? Zo kun je een plan compartimenteren, en per onderdeel een zeer hoge respons krijgen. Tinder voor plannen van de gemeente. Voor een telkens weerkerend ‘Oudewaters’ probleem als het verkeer in de binnenstad kun je de doelgroepen met verschillende belangen allerlei vragen voorleggen, er is zo ongelofelijk veel mogelijk aan menings- en besluitvorming als je je verdiept in de technische mogelijkheden.”

Dick: “Ook hier weer: laten we eens beginnen met een nieuw participatiebeleid te formuleren om alle aspecten aan zo’n veranderproces stuk voor stuk en in samenhang te kunnen bekijken. Vast te stellen of ‘alles ineens’ moet of dat ook andere keuzes en volgordes mogelijk zijn.

Voor mijzelf en mijn gezin is een bezoek aan een stadje als Veere in Zeeland een verademing: een autovrij stadscentrum zonder geparkeerd blik, zonder het lawaai, het rijdend ruimtebeslag. Ik denk dat Oudewater de aantrekkelijkheid van dergelijke momenten - op marktdag, op zaterdagmiddagen in juni, juli, augustus, op zon- en feestdagen eens zou moeten beproeven en ervaren hoe fijn dat is voor burger en bezoeker.”

Ronald: “Vergeet ook niet dat de horeca met al die gezellige terrassen niet zou kunnen bestaan zonder bezoekers van buiten. Het brengt voor de stad zelf een geweldig voordeel met zich mee dat het er is: we kunnen er zelf ook gebruik van maken om feesten te organiseren en met mooi weer een biertje te drinken. Je ziet elkaar vaak, en dat geeft wonen in Oudewater een extra charme.”

Otto Beaujon

Meer berichten