<p pstyle="BODY">Philip van De Kater smeert de scharnieren.</p>

Philip van De Kater smeert de scharnieren.

(Gerard van Hooff)

Wijdstraat -deels- rookvrij?

De Kater in het nauw

Met een oliespuitje loopt Philip van de Hoek de scharnierpunten van de toegangsdeur van De Kater even na. Een toegangsdeur? Nee, het zijn er drie op een rij. Samen vormen zij een sluis die bij het betreden van en het verlaten van de accommodatie voorkomt dat er ook maar enig geluidje de Wijdstraat bereikt. In normale tijden staat er des avonds ook nog een beveiliger bij de voorste deur die de avondstilte in de straat kan garanderen. In vroeger tijden was dat we anders, maar voorschriften zijn in de loop der tijd dusdanig veranderd dat het door bandjes en publiek veroorzaakte ‘lawaai’ een interne zaak blijft.

“Voor ruim 100 decibel draaien we onze hand niet om als het moet”, verklaart Philip zich realiserend dat het ook wel een onsje minder zou kunnen. De relatie van Philip van den Hoek met het pand aan de Wijdstraat dateert al vanaf halverwege de jaren tachtig. Eerst huurde hij het pand en vanaf 1989 is hij er de eigenaar van. Met enige nostalgie werpt hij een blik op de ruimte die momenteel de functie dansvloer vervult en waar ooit de biljarttafel stond. Zij reputatie als hoofklasse-biljarter is groot.

Verbouwing op stoom

Een bonte mengeling van gereedschap en bouwmaterialen ligt zo opgetast dat Philip blindelings die zaken kan vinden die nodig zijn om De Kater klaar te maken voor de na-coronaperiode. Wanneer dat is, is vooralsnog ongewis. Tijdens de achterliggende periode heeft Philip ervoor gewaakt om de zaak open te gooien. “Ik had en heb er totaal geen behoefte aan om als politieagent op te treden ten opzichte van mijn gasten. Erbij te lopen als een toezichthouder die de anderhalve meter in de gaten moet houden en de gasten moet waarschuwen. Dat ligt niet in mijn aard”. Dus werd er gekozen voor een grondige renovatie met een andere plaats voor de toiletten, een heuse bierkelder en andere horeca gerelateerde voorzieningen, zoals een plek op de verdieping om ongestoord een hapje te kunnen eten en een garderobe/pantry. Precies is op de tekeningen aangegeven op welke vierkante meters drankgebruik is toegestaan. Die tekeningen kwamen in dit geval gelegen. Geen horecagelegenheid zonder vergunning dan wel vergunningen.

Even een nieuwe vergunning

Waar ‘Flip’ van den Hoek het overzetten van de vergunning op zijn naam als een eenvoudige procedure beschouwde, bleek dat in de praktijk nogal wat haken en ogen te hebben. Alle van toepassing zijnde wettelijke kaders werden opnieuw getoetst, zoals de algemene wet bestuursrecht, het bestemmingsplan Binnenstad uit 2006, het terrassenbeleid gemeente Oudewater uit 2012, de APV van de gemeente en de wet bevordering integriteitsbeoordeling (wet Bibob). Kortom de Kater werd tegen het licht gehouden en na bijna een jaar is er een lijst geproduceerd met een 24-tal voorwaarden. Elk voordeel heeft zijn nadeel is ook hierbij van toepassing. Zo is het bezit van een 33 vierkante meter groot terras aan de achterzijde van de zaak een reden om het de bezoekers te verbieden om aan de voorzijde van het pand aan de Wijdstraat en in de Wijdstrijd zelf en omringende straten te roken. Wordt de Wijdstraat hiermee de eerste rookvrije straat van Oudewater? Met De Bokkesprong in de directe nabijheid? Philip van den Hoek kan het nauwelijks geloven. Hij wijst nogmaals op de talloze voorzieningen die hij heeft moeten aanbrengen om de relatie met zijn buren goed te houden en vreest dat deze oplossing ‘de achterdeur uit’ is.

Gerard van Hooff

Meer berichten