2022

Een tevreden 2022 en een blij 2022 gewenst. Vriendschap, de belangstelling van je medemens ervaren, en omgekeerd hém of háár ook zien staan, naar haar of hem luisteren, echte belangstelling, een gebaar, helpen en geholpen worden.

Laat je niet bang maken door de nooit aflatende berichtenstroom hoe ernstig het elders in de wereld is, en waarom je er goed aan zou doen zo stipt mogelijk bij de instructies van onze hogepriesters der wetenschap te blijven. Want waar geen toehoorders meer zijn, is geen concert meer.

Denk zelf na, wees voorzichtig, voel je vrij. Je eigen gedachten zijn nog altijd zonder gebruikersnaam, wachtwoord en verificatiecode. Houden zo, en doorgaan met je leven.

Namens de redactie,
Otto Beaujon

Otto Beaujon

Meer berichten