<p>pastoor Van Klaveren</p>

pastoor Van Klaveren

(Cees Reichard)

Installatie nieuwe pastoor tijdens Eucharistieviering

Tijdens de Eucharistieviering op zaterdagavond 18 september in Haastrecht, zal vicaris-generaal Van Deelen van het bisdom Rotterdam pastoor Van Klaveren installeren als nieuwe pastoor van de parochies St. Barnabas in Haastrecht en H. Bartholomeus in Schoonhoven. Hij volgt hiermee pastoor van der Mee op die in juli afscheid nam.

Pastoor Van Klaveren is al dertien jaar pastoor van de parochie Sint Jan de Doper, die zes katholieke geloofsgemeenschappen in Gouda en omgeving omvat. Deze functie blijft hij, gesteund door een pastoraal team, vervullen.

Pastoor Van Klaveren

Alvorens pastoor Van Klaveren naar Gouda kwam is hij begonnen als pastoraal werker in Berkel en Rodenrijs. Na twee jaar werd hij tot priester gewijd en bleef daar nog als kapelaan. Op zijn 33e jaar werd hij pastoor in Maassluis en daarna kwam hij naar Gouda. Het werd voor hem een andere wereld. Hij kreeg te maken met diverse gemeenschappen en kerken. En nu komen de parochies Haastrecht en Schoonhoven nog bij zijn taken. Hij laat de parochianen weten dat zij hem zullen moeten delen met de Sint Jan de Dopersparochie. Hij zal er minder kunnen zijn en vermoedelijk nooit zo vertrouwd met hen worden zoals ze gewend waren met Van der Mee. Wel heeft hij met het pastorale team in Gouda afgesproken dat zij met elkaar de pastorale zorg voor de parochies zullen behartigen. Iedereen heeft hier recht op en hij zal daar voor staan. Van Klaveren hoopt een vruchtbare tijd tegemoet te gaan.

Pater Thomassen

De komst van pastoor Van Klaveren houdt tevens in dat er afscheid genomen zal worden van de tijdelijk benoemde pastoor, pater Thomassen. Het kerkbestuur bedankt hem voor zijn beschikbaarheid. Alle vaste vieringen, noodzakelijke huisbezoeken en een uitvaart konden doorgang vinden. Het was een korte, maar goede en prettige verlopen periode. Zo heeft pater Thomassen het ook ervaren. Hij is heel dankbaar dat hij deze waarneming heeft mogen doen.

Het was hem opgevallen dat in beide parochies betrekkelijk veel jonge mensen in de vieringen aanwezig zijn. Als hij dat vergelijkt met andere parochies waar hij met regelmaat invalt, dan is de deelname van jonge gezinnen een heel positief punt. Verder is hij lovend dat veel mensen hand- en spandiensten verrichten. “Als je in de buurt van de kerk of de pastorie komt zijn er altijd mensen bezig. Dit geeft de parochies een zeer levendig gevoel. Ik heb hier twee goede maanden gehad”

Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen is deze viering alleen toegankelijk voor parochianen en dient men zich hiervoor aan te melden via het secretariaat: info@bartholomeusparochie.nl.

Cees Reichard

Meer berichten