Otto Beaujon

Slangenmuur

Een bijzonder en enigszins verscholen bouwwerk dat je gerust van monumentale waarde mag noemen, is de zogenaamde slangenmuur in de lommerrijke tuin van de Hervormde gemeente in Linschoten. Het was afgelopen Open Monumentendag van nabij te bezichtigen.

De slangenmuur toont aan de noordzijde een reeks bollingen, die aan de zuidzijde zichtbaar zijn als evenzovele nissen, waarin telkens een warmteminnende vruchtdragende struik kwam te staan. De stenen die in de nazomer door de zon werden opgewarmd hielden die warmte nog enige tijd vast, om ze uit te stralen naar het rijpend gewas, dat daardoor sneller, voller en zoeter afrijpte. Vooral abrikozen, vertelde de beheerder. Vandaag de dag is nog maar een klein gedeelte van de grote tuin in gebruik als moestuin, en in de nissen zijn hortensia’s geplaatst. Abrikozen uit zuidelijker landen liggen in de supermarkt.

Otto Beaujon

Meer berichten