Van links naar rechts Ruud Heemskerk en Aad de Greef (van het bestuur van Hospice Oudewater), Marianne Verboom en Carolien van den Boogert (Jasmijn); foto Bert van der Horst
Van links naar rechts Ruud Heemskerk en Aad de Greef (van het bestuur van Hospice Oudewater), Marianne Verboom en Carolien van den Boogert (Jasmijn); foto Bert van der Horst

Hospice met Jasmijn in zee

“Het was een memorabel moment”, was de eerste zin die Ruud Heemskerk, voorzitter van het bestuur van Hospice Oudewater uitsprak bij de wisseling van de wacht wat betreft de verpleegkundige zorg, “toen de Vierstroom ons zo’n tweeëneenhalve maand geleden liet weten ons te gaan verlaten.” Als bestuur moesten ze op zoek naar een geschikte opvolger, want goede verpleegkundige zorg in Hospice Oudewater is onontbeerlijk en zo kwamen ze, na gedegen speurwerk, terecht bij Jasmijn.

Voorzitter Heemskerk: “We wilden graag weten welke organisaties in aanmerking zouden komen en een van de mogelijkheden bleek Jasmijn die even eerder ook in de Mantelmeeuw (het hospice in Woerden, red.) aan de slag was gegaan. Dat we voor hen kozen doet niets af aan de kwaliteit van de andere opties die we hadden, maar als bestuur namen we unaniem het besluit om per 1 oktober met Jasmijn in zee te gaan. Ze hebben de bezetting wat betreft de verpleegkundigen hier, terwijl andere organisaties daar meer moeite mee lijken te hebben, al helemaal rond. We gaan uit van een mooie samenwerking.”

Jasmijn

“Voor ons”, vertelt Marianne van Jasmijn, “is het wel out of the box denken, want wat we nu gaan doen is anders dan wat we deden; we zijn namelijk nog maar kortgeleden begonnen en begin dit jaar door Woerden (Hospice Mantermeeuw, red.) benaderd met hetzelfde verzoek. Maar, omdat we van onze passie voor de zorg ons werk hebben kunnen maken, kijken we zeker ook uit naar deze samenwerking.” Carolien van den Boogert en Marianne Verboom vormen de spil van Jasmijn. Zij waren beiden werkzaam als oncologieverpleegkundigen in het Hofpoortziekenhuis, zijn als zzp’er aan de slag gegaan, maar misten collega’s. Na enige andere constructies, waarin ook Marga van den Brink een cruciale rol speelde, is de thuiszorgorganisatie Jasmijn ontstaan die, naast het andere thuiszorgwerk, dus al na een korte tijd in een tweetal hospices aan de slag zal gaan met palliatieve zorg. “Vanuit Jasmijn verzorgen we integrale thuiszorg, maar hier gaan we aan de slag wat betreft de palliatieve zorg met een zestal vaste krachten en een aantal oproepbare verpleegkundigen. We geven hier, met de onmisbare hulp van alle vrijwilligers, op verschillende momenten per dag de nodige zorg aan de bewoners en doen dat met hart en ziel.”

“En,” laat Carolien nog even weten, “het past goed bij de betekenis van de jasmijn als bloem: Hoop op wederzijdse gevoelens, tederheid, vriendschap en het liefhebben van je naasten.”

door Aad Kuiper

Meer berichten