Forum Ruimte: Westerwal

Afgelopen donderdag werd er voor het eerst sinds meer dan een jaar live vergaderd door het forum Ruimte. De vergadering vond plaats in de Klepper: na een eerste schorsing waarin het bestuur en de fracties elk een ruimte opzochten voor tussentijds overleg kon de fractie van het CDA eventjes de weg naar de vergaderzaal niet goed terugvinden. Verder bood de Klepper alle ruimte.

Afwezig waren twee hoofdrolspelers: wethouder Kok die herstellende is van een ingrijpende operatie, en Wim Knol, de Wakkere Geelbuik, wegens ‘fysiek ongerief’ zoals de voorzitter het uitdrukte. Wethouder Duindam nam waar voor Kok.

Het allereerste punt van aandacht was de agenda. Dick Stapel (CDA) stelde voor het forum te verdagen omdat er zijns inziens onvoldoende vooroverleg met partijen had plaatsgevonden, en er onder andere ook nog een verkeerstechnisch onderzoek gedaan moest worden. De uitslag daarvan zou mogelijk een ander licht werpen op de problemen van de zich verplaatsende en parkerende mens. Kruiswijk (VVD/D66) deelde die zorgen, maar de meerderheid besloot de vergadering niet te verdagen en het te doen met de voor handen zijnde informatie.

Om 20.15 uur begon de stedenbouwkundige met zijn toelichting op het plan èn het bonusplan, het soort brug en de kosten daarvan, de ontsluitingsstructuur, de rijrichting, het parkeren, de eisen en de wensen.

Peper- en zoutstelletje

Vanaf 21.00 uur konden de forumleden en de ene burger-vragensteller die spreektijd aangevraagd had hun vragen afvuren. Het ging voornamelijk over architectuur (wethouder: dat is nog niet aan de orde in het stadium van het beeldkwaliteitsplan en het daaropvolgende bestemmingsplan, de techniek ook nog niet), het soort bestrating (de stedenbouwkundige licht toe waarom), en komen er moderne of antieke verlichtingsarmaturen? Er komen aanlandpunten voor bootjes, en of daar een openbaar toilet moet komen, en een schippershuisje (CU/SGP: ‘t wordt toch niet weer een kroeg?’ Wethouder: er komt geen commerciële uitbater).

Verder was er onevenredig veel aandacht voor twee geplande woningen uitkijkend op de Zwier Regelinkstraat. Niet meer dan een contour in het stedenbouwkundig plan, deze architectonische suggestie nabij de Hoenkoopse brug, die door de politiek al van een naam voorzien was: het peper- en zoutstelletje. En of dat nu zo prominent moest, zo uit-de-toon met het plan-Papenhoef aan de overzijde van de IJssel? Wethouder Duindam en de stedenbouwkundige vonden het subtiel en aardig, maar de heer die in kwam spreken had de zichtlijnen vanuit zijn eigen woning al getrokken en was onaangenaam verrast door het feit dat de peperbus zoveel meters hoger zou zijn dan zijn eigen woning: bederf van het uitzicht, beroofd van het zonlicht.

En dan was er natuurlijk de onvermijdelijke bom, die tijdens de Tweede Wereldoorlog ergens op het land of in het water rond de machinefabriek ingeslagen is, niemand die het gezien heeft maar hele generaties die het zeker weten. Duindam: “Bij de bodemsanering die onvermijdelijk is, kunnen we de bom niet missen, als hij er ligt. De gemeente draagt de kosten.

Exploitatie

Was de verkoop van de woningen al geregeld? Was er al bepaald dat ze grotendeels uitgegeven moesten worden aan ‘gehechten’ (= Geelbuiken en anderen die iets met Oudewater hebben). Lukt het, starterswoningen voor 150.000 à 200.000 euro? Komen er ‘solar carports?’. Financiering, exploitatiekosten en afwegingen op basis van kosten kwamen wel aan de orde, maar dan in de vorm van vragen over de toekomstige OZB. Dick Stapel: is de straatnamencommissie al aan het werk?

Kortom: iedereen deed zijn zegje, en het plan wordt elke dag ietsje vollediger.

Otto Beaujon

Meer berichten