<p pstyle="BODY"><br>Raad in 1978: Achter; Ad de Groot (CDA), Jan de Butter (ORG),Jan Kroeze (PvdA), Gerard van Hooff (De Onafhankelijken), Koos Versseveld (VVD). Voor; Jochem Knol (VVD), Joop van &#39;t Riet (CDA), Ben Arke (CDA), Karel de Klein (CDA), Mari&euml;tte Rutten (CDA), Kees van der Stok (CDA), Ria Pollemans (De Onafhankelijken), John Lossie (PvdA), Nicolaas W.M. Mooijman (burgemeester) en Jaap Spruijt (gemeentesecretaris).</p>


Raad in 1978: Achter; Ad de Groot (CDA), Jan de Butter (ORG),Jan Kroeze (PvdA), Gerard van Hooff (De Onafhankelijken), Koos Versseveld (VVD). Voor; Jochem Knol (VVD), Joop van 't Riet (CDA), Ben Arke (CDA), Karel de Klein (CDA), Mariëtte Rutten (CDA), Kees van der Stok (CDA), Ria Pollemans (De Onafhankelijken), John Lossie (PvdA), Nicolaas W.M. Mooijman (burgemeester) en Jaap Spruijt (gemeentesecretaris).

Stadsdichter avant la lettre

We schrijven het jaar 1981. Er bestaat in Oudewater (nog) niet zoiets als een stadsdichter. Wel hebben andere moderniteiten hun intrede gedaan binnen het stadsbestuur. Zo zijn alle stukken beschikbaar voor alle raadsleden, zijn alle fracties vertegenwoordigd in alle commissies en hebben alle raadsleden toegang tot het stadskantoor, met dé sleutel. De vaart zit er goed in. Hoewel, niet iedereen voelt zich op zijn gemak met de nieuwe gedragsregels. Het pas ontstane CDA is er niet in geslaagd oude tijden te doen herleven en een meerderheidssituatie te verkrijgen bij het tellen van de neuzen. Dat doet de overige leden samenklonteren als het er echt om gaat. Er worden monsterverbonden gesloten om zaken te kunnen regelen. Maar ook neemt men elkaar de maat. Meestal ging dat verbaal, in een enkel geval ook schriftelijk. Dat kon leiden tot poëtische erupties die niet altijd de publiciteit haalden. Van onderstaand gedicht is niet met zekerheid te achterhalen of het de openbaarheid heeft gehaald. Het werd teruggevonden in een map van het merk Multo, ongelinieerd, 17 rings met hefboomveertjes die met duim en wijsvinger bediend dienden te worden. Eigenaar van dit aantekenblok was toenmalig VVD-fractievoorzitter Jochem Knol sr. Hij ordende zijn gedachten met als onderwerp; wie in deze raad zou de met pensioen gaande Nicolaas W.M. Mooijman in de functie van burgemeester kunnen opvolgen. Leest U mee.

Jochem Knol -raadslid VVD- dichtte:

 1. Burgemeesters. Zijn er een zooi van!
 2. Weinigen als onze Mooijman.
 3. Straks moet hij vervangen worden.
 4. Ik stel het nu vast aan de orde.
 5. ’t Kan niet verder weggeschoven.
 6. We moeten nieuwe pot gaan stoven,
 7. want, krijgt hij kans om dat te doen,
 8. dan spreekt hij tot zijn pensioen.
 9. Nee, mensen blijf niet langer kletsen.
 10. We moeten ’t profiel gaan schetsen.

 11. Maar eerst. Wie doet dat uit de doeken?
 12. Moeten we weten waar we zoeken?
 13. Een uit ons midden? Zou dat kunnen?
 14. Zou d’ een ’t wel aan de ander gunnen?
 15. ‘k Dacht het wel en ik wil pleiten
 16. voor haar of hem met capaciteiten

 17. ’t Eerst in de rij vraag ik een kans
 18. voor onze Ria Pollemans
 19. Negeer haar niet, welnee ze is t’er
 20. Maar wie steunt haar bij de minister?

 21. Dan, dames eerst, kunnen wij putten
 22. uit eigen kring, ja juist, Jet Rutten
 23. Bedenk, wie haar dees’ eer bereidt.
 24. Zij steunt niet op een meerderheid.

 25. Nou, toe dan maar, een nieuwe gok
 26. Hoe denken wij over Van der Stok?
 27. ‘k Denk dat ik maar voor hem bedank,
 28. laat hem maar liever bij de bank.

 29. Verder biedt het CDA
 30. De Klein en De Groot, zo is dat ja.
 31. Geen schip loopt goed van deze helling.
 32. Hoe kan dat nou, zo’n tegenstelling.

 33. ’t Laatste wat die fractie biedt
 34. is, jongste aanwinst, Joop van ’t Riet.
 35. ’t Rijmt echter op ‘die zeker niet’.
 36. Een dwaas is hij die ‘t anders ziet

 37. Gerard van Hooff. Met hoofs gebaar,
 38. stel ik U voor; bekijk hem maar.
 39. Hij is al burger en al meester
 40. Maar ongeschikt voor burgemeester.

 41. Jan Kroeze wil ik overslaan
 42. Hij geeft geen nieuwe wegen aan.
 43. En het eerste dat hij ons beloofd
 44. Wordt door het Stadskantoor geroofd.

 45. John Lossie, ‘k zou het nog niet weten,
 46. als hij gewoonweg Jan zou heten.
 47. Nu vind ik hem te buitenlands.
 48. Jan, Piet of Klaas. Da’s Nederlands

 49. Zo Nederlands als Jan den Butter
 50. Hoewel ik ook hier tegensputter.
 51. ‘k Ben tegen hem als ik het gemak zie
 52. hoe hij maar an doet met zijn fractie.

 53. De leden van de VVD?
 54. Die tellen in het verhaal niet mee.
 55. Een zou er deugen, welge(s)teld.
 56. De beste is: Koos Versseveld.

 57. Maar Koos heeft geen tijd
 58. en ’t slot van het verhaal is:
 59. Een goeie te zoeken (dus die liberaal is)
 60. En van buiten de Raad, want, dat is gebleken,
 61. Die heeft geen enkele goeie. En dat wist ik al weken.

 62. Arke, die soms al vervangt
 63. en wel naar het ambt verlangt,
 64. is te druk met de bejaarden
 65. En heeft te weinig voet in aarde.

Gerard van Hooff

Meer berichten